گزارش بازار بورس 17 شهریور

بازار مثبت شروع کرد ولی فشار عرضه، نمادهای منفی را زیاد کرد. نیمه دوم بازار، وضعیت متعادل تر بود ولی نمادهای منفی بیشتر بودند. روند شاخص نوسانی و صعودی بود و بیشتر از شاخص هم وزن رشد کرد شستا دو برابر میانگین حجم خورد و بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را داشت. برکت بیشترین تاثیر […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 8 تیر

روز خیلی پر نوسانی داشتیم. بازار در بازگشایی متعادل بود، بعد مثبت شد و شاخص رشد کرد از ساعت 10 عرضه ها زیاد شد و مجدد از ساعت 11 بازار متعادل شد ساعت پایانی عرضه در شاخص سازها بیشتر شد در مجموع بازار، خروج پول حقیقی هم داشتیم الگوهای صعودی بیشتر از نزولی بودند و […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس یکشنبه 5 اردیبهشت

نیمه اول بازار بورس طبق انتظار بازار منفی شروع شد خساپا و خودرو با صف سنگین شروع کردند گروه فلزات بانک حمایت بیشتری داشتند ولی در نهایت صف فروش شدند نیمه دوم بازار بورس روند نزولی ادامه پیدا کرد شاخص 11 هزار واحد منفی شد ارزش صف های فروش نزدیک 6 هزار میلیارد رسید فولاد […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس یکشنبه 15 فروردین

نیمه اول بازار طبق انتظار بازار با وضعیت منفی شروع شد همه شاخص سازها صف فروش بودند خروج پول حقیقی قابل توجه قدرت خریدار در کل بازار خیلی کمتر از فروشنده نیمه دوم بازار بازار منفی تر ادامه پیدا کرد نمادهای صف فروش بیش از 500 نماد… شاخص کل بیش از 13 هزار واحد منفی […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس شنبه 14 فروردین

نیمه اول بازار طبق انتظار بازار با وضعیت منفی شروع شد شستا تنها شاخص سازی بود که صف فروش نبود گروه پالایش حمایت بیشتری داشت ولی پایدار نبود در ادامه شستا هم صف فروش شد خروج پول حقیقی زیاد بود نیمه دوم بازار بازار منفی تر ادامه پیدا کرد نمادهای منفی و صف فروش خیلی […]

ادامه مطلب...