تغییر رابط کاربری کوانتوم- هفته اول اردیبهشت 1402

جهت سهولت استفاده کاربران عزیز، تغییراتی در فرآیند شروع به کار کاربران جدید در نظر گرفته شده است. کاربرانی که پیش از این از کوانتوم استفاده می کردند، تغییرات جزئی در استفاده خواهند داشت که به قرار ذیل است: کاربر در بدو ورود به نرم افزار، به آخرین سبدی که در حال استفاده بوده هدایت […]

ادامه مطلب...