گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ بهمن ۱۴۰۱

طبق انتظار، بازار متعادل شروع کرد. نمادهای مثبت و منفی متعادل بودند. شاخص کل منفی بود ولی هم وزن کمی مثبت شد. ولی نیمه دوم عرضه شدت گرفت و شاخص هم وزن هم منفی شد. نمادهای منفی بیش از ۵۰۰ نماد شدند در نتیجه الگوهای کندلی نزولی هم زیاد شدند. برآیند قدرت خریدار در بازار […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱

دقیقا طبق انتظار بازار متعادل بود. نه زیاد مثبت شد، نه زیاد منفی. نماد های مثبت و منفی هم در وضعیت تعادل بودند. قدرت خریدار در بازار خوب بود و حتی در ابتدای بازار ورود پول حقیقی هم مشاهده میشد ولی در نهایت بازار با خروج پول بسته شد. نمادهای کوچکتر بازار، وضعیت بهتری داشتند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

بازار منفی شروع شد ولی همانطور که در گزارش دیروز عرض شد، انتظار افزایش تقاضا داشتیم که در نیمه دوم کم کم تقاضا بیشتر شدو شاخص برگشت. بیش از ۵۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی معامله شدند و الگوهای صعودی زیادی هم تشکیل شد. با این که مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت ولی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۴ دی ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار منفی بود و شاخص نزولی بود. قدرت فروشنده بالا و نمادهای منفی زیاد بودند. نیمه دوم تقاضا افزایش یافت. نمادهای مثبت و الگوهای صعودی بیشتر شدند. هم وزن مثبت شد و شاخص صعودی شد. شاخص که 20 هزار واحد افت کرده بود توانست روی منفی 8 هزار بسته شود. یعنی بیش از […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ دی ۱۴۰۱

بازار خوب بود و شاخص شریع رشد کرد و به قله هفته قبل رسید. نمادهای مثبت زیاد بودند ولی نمادهای زیر قیمت پایانی کم نبوند. نزدیک ۲۰۰ نماد صف خرید بودند و قدرت خریدار هم خیلی خوب بود. نکته ای که ما را در ادامه روند صعودی امیدوار می کند افزایش ارزش معاملات در روزهای […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ آذر ۱۴۰۱

بازار مثبت شروع کرد. البته شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت. تمایل بازار به سمت گروه بانک بود و نمادهای بانکی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. شاخص کل اما رشد زیادی نداشت و ساعت پایانی نمادهای زیر قیمت پایانی کمی بیشتر شدند. با اینکه بازار در مجموع وضعیت متعادلی داشت، الگوهای صعودی زیادی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ آذر ۱۴۰۱

با دنبال کردن دقیق بازار، شرایط بازار امروز را به خوبی متصور بودیم. امروز هم عرضه ادامه پیدا کرد. نیمه اول بازار، شرایط بازار زیاد منفی نبود ولی نیمه دوم نمادهای منفی بیشتر شدند. علیرغم شرایط منفی بازار الگوهای صعودی بیشتر از نزولی بودند. ساعت پایانی معاملات قدرت خریدار و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی […]

ادامه مطلب...
تحلیل وضعیت بازار سرمایه 13 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ آذر ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد، در ادامه شاخص کمی رشد کرد ولی با افزایش عرضه شاخص روند نزولی پیدا کرد و نمادهای منفی زیاد شدند. البته الگوهای کندلی صعودی زیاد بودند و قدرت خریدار هم در بازار خوب بود. ساعت پایانی با صف خرید شدن خودرو، بازار کمی بهتر شد. در کل نمادهای کوچکتر و شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ آذر ۱۴۰۱

بازار امروز طبق تحلیلی که داشتیم متعادل بود. ابتدا کمی هیجان خرید داشتیم ولی کمی بعد عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و شاخص کل منفی شد. بازگشایی فولاد شاخص را مثبت کرد. قدرت خریدار هم ابتدای بازار کم بود ولی به مرور افزایش پیدار کرد ولی خروج پول حقیقی از […]

ادامه مطلب...
گزارش وضعیت بازار سرمایه 5 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ آذر ۱۴۰۱

همانطور که انتظار میرفت، بازار متعادل بود. گروه خودرو تلاش کوچکی کرد ولی جو بازار همراهی نکرد. شاخص که ابتدا مثبت بود با افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار منفی شد. معمولا روزهایی که بازار از مثبت به منفی میرسد، الگوهای کندلی نزولی هم خیلی زیاد می شوند. امروز هم این الگوها زیاد بودند […]

ادامه مطلب...