گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

بازار منفی شروع شد ولی همانطور که در گزارش دیروز عرض شد، انتظار افزایش تقاضا داشتیم که در نیمه دوم کم کم تقاضا بیشتر شدو شاخص برگشت. بیش از ۵۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی معامله شدند و الگوهای صعودی زیادی هم تشکیل شد. با این که مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت ولی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۴ دی ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار منفی بود و شاخص نزولی بود. قدرت فروشنده بالا و نمادهای منفی زیاد بودند. نیمه دوم تقاضا افزایش یافت. نمادهای مثبت و الگوهای صعودی بیشتر شدند. هم وزن مثبت شد و شاخص صعودی شد. شاخص که 20 هزار واحد افت کرده بود توانست روی منفی 8 هزار بسته شود. یعنی بیش از […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ دی ۱۴۰۱

بازار خوب بود و شاخص شریع رشد کرد و به قله هفته قبل رسید. نمادهای مثبت زیاد بودند ولی نمادهای زیر قیمت پایانی کم نبوند. نزدیک ۲۰۰ نماد صف خرید بودند و قدرت خریدار هم خیلی خوب بود. نکته ای که ما را در ادامه روند صعودی امیدوار می کند افزایش ارزش معاملات در روزهای […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ آذر ۱۴۰۱

بازار مثبت شروع کرد. البته شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت. تمایل بازار به سمت گروه بانک بود و نمادهای بانکی بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. شاخص کل اما رشد زیادی نداشت و ساعت پایانی نمادهای زیر قیمت پایانی کمی بیشتر شدند. با اینکه بازار در مجموع وضعیت متعادلی داشت، الگوهای صعودی زیادی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ آذر ۱۴۰۱

با دنبال کردن دقیق بازار، شرایط بازار امروز را به خوبی متصور بودیم. امروز هم عرضه ادامه پیدا کرد. نیمه اول بازار، شرایط بازار زیاد منفی نبود ولی نیمه دوم نمادهای منفی بیشتر شدند. علیرغم شرایط منفی بازار الگوهای صعودی بیشتر از نزولی بودند. ساعت پایانی معاملات قدرت خریدار و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی […]

ادامه مطلب...
تحلیل وضعیت بازار سرمایه 13 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ آذر ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد، در ادامه شاخص کمی رشد کرد ولی با افزایش عرضه شاخص روند نزولی پیدا کرد و نمادهای منفی زیاد شدند. البته الگوهای کندلی صعودی زیاد بودند و قدرت خریدار هم در بازار خوب بود. ساعت پایانی با صف خرید شدن خودرو، بازار کمی بهتر شد. در کل نمادهای کوچکتر و شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ آذر ۱۴۰۱

بازار امروز طبق تحلیلی که داشتیم متعادل بود. ابتدا کمی هیجان خرید داشتیم ولی کمی بعد عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و شاخص کل منفی شد. بازگشایی فولاد شاخص را مثبت کرد. قدرت خریدار هم ابتدای بازار کم بود ولی به مرور افزایش پیدار کرد ولی خروج پول حقیقی از […]

ادامه مطلب...
گزارش وضعیت بازار سرمایه 5 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ آذر ۱۴۰۱

همانطور که انتظار میرفت، بازار متعادل بود. گروه خودرو تلاش کوچکی کرد ولی جو بازار همراهی نکرد. شاخص که ابتدا مثبت بود با افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار منفی شد. معمولا روزهایی که بازار از مثبت به منفی میرسد، الگوهای کندلی نزولی هم خیلی زیاد می شوند. امروز هم این الگوها زیاد بودند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ آبان ۱۴۰۱

تقاضای خرید روز چهارشنبه ادامه پیدا نکرد و بازار با عرضه و قدرت فروشنده شروع کرد.الگوهای کندلی نزولی زیادی شکل گرفت و شاخص ساز ها باعث افت شدی دشاخص شدند. تقریبا تمام بازار منفی بود و  فقط شاخص گروه های سیمان و رایانه مثبت بودند. ساعت پایانی کمی تقاضا و قدرت خریدار و نمادهای بالاتر […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۱ آبان ۱۴۰۱

بازار روز اول هفته را خوب آغاز کرد و بهتر از انتظار شروع کرد. البته نمادهای کوچکتر بازار امروز رشد داشتند و شاخص هم وزن  رشد بیشتری نسبت به شاخص کل داشت. طبق انتظار با نزدیک شدن شاخص به ناحیه مقاومت مهم ۱۴۵۰ هزار واحد عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی افزایش یافت. […]

ادامه مطلب...