گزارش بازار بورس 2 شهریور

طبق انتظار، بازار مثبت شروع کرد و خیلی مثبت شروع کرد!!!!!!!!!! تعداد نمادهای مثبت بسیار زیاد و شاخص کاملا روند صعودی داشت. بازگشایی حپترو باعث منفی شدن شاخص گروه حمل و نقل شد ولی سایر نمادهای این گروه مثبت بودند. گروه ارتباطات و نساجی تنها گروه های منفی بودند با توجه به مثبت بودن بازار، […]

ادامه مطلب...