وضعیت بازار بورس ۲ مهر

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. بیش از ۶۰۰ نماد منفی و قدرت فروشنده غلبه زیادی داشت. شاخص هیچ گروهی مثبت نبود. درآمدثابتها ورود پول حقیقی و مجموع بازار هم خروج پول حقیقی داشت. ارزش معاملات کمی بیشتر از هفته قبل بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۴ مهر   روند معاملات امروز، شروع […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۳۰ شهریور

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. بیش از ۵۰۰ نماد منفی و قدرت فروشنده بیشتر بود. مثبتترین گروه مالی و منفی ترین ذغال سنگ بود. طبق روال هر چهارشنبه درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم و بازار بی رمق بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲ مهر روند معاملات امروز، شروع […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۹ شهریور

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. شاخص هم وزن ابتدا مثبت بود ولی نیمه دوم روند نزولی تشدید شد. مثبتترین گروه حمل و نقل و منفی ترین ذغال سنگ بود. خروج پول حقیقی کمتر از دیروز بود. ارزش معاملات خیلی کم و بازار بی رمق بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳۰ شهریور روند […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۸ شهریور

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. علیرغم کمی تلاش ولی روند بازار برنگشت و بازار منفی تر شد. الگوهای صعودی زیاد بودند ولی در ادامه کاهش پیدا کردند. مثبتترین گروه ذغال سنگ و منفی ترین ماشین آلات بود. مجموع بازار خروج پول حقیقی داشت. درآمد ثابت ها خروج پول اندکی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۷ شهریور

بازار منفی و شاخص اکیدا نزولی بود. قدرت فروشنده به شکل کم سابقه ای بیشتر از خریدار بود. مثبتترین گروه ذغال سنگ و منفی ترین ارتباطات بود. شاخص گروه بیمه و زراعت هم مثبت بود. مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت. درآمد ثابت ها طبق روال معمول شنبه ها خروج پول حقیقی را ثبت […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۲ شهریور

بازار تحت تاثیر اخبار برجام با عرضه همراه بود. بیش از ۵۰۰ نماد منفی بودند و قدرت فروشنده غالب بود. بیش از ۲۰۰ نماد مشکوک به خروج پول هوشمند هستند. منفی ترین های امروز گروه حمل و نقل و خودرو بودند. بیشترین ورود پول حقیقی هم مربوط به صندوق های درآمد ثابت بود. درآمد ثابت […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۶ تیر

بازار خیلی بدی بود؛ قدرت خریدار خیلی کم بود. شاخص روند نزولی داشت و نمادهای منفی خیلی زیاد بودند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. گروه غذا جز منفی ترینها و سیمان و دارو مثبت ترینها بودند. ارزش معاملات هم خیلی کم بود. پیشبینی بازار روز بعد ۲۸ تیر روند معاملات امروز، شروع […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۰ تیر

بازار متعادل شروع کرد و از ساعت ۱۰ عرضه بیشتر شد. نمادهای منفی و زیر قیمت پایانی بیش از ۵۵۰ نماد شد. قدرت فروشنده در کل بازار بیشتر از خریدار شد. بیشترین عرضه مربوط به گروه خودرو بود. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی اندکی داشتند. پیشبینی بازار روز بعد ۲۱ تیر روند معاملات امروز، […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 11 تیر

بازار متاثر از اخبار با شدت عرضه شروع شد. شاخص انبوه سازی و کانی فلزی مثبت بودند. نمادها و الگوهای کندلی منفی زیاد بودند و قدرت فروشنده بالا. نکته جالب بیشتر بودن ارزش صف های خرید بود!!! درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. یشبینی بازار روز بعد 12 تیر روند معاملات امروز، شروع بازار […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 23 فروردین

بازار با عرضه شدید شروع کرد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. بیشترین تاثیر منفی را فولاد و فملی بر شاخص داشتند. شاخص حمل و نقل بیشترین افت را داشت. تنها شاخص مثبت، ذغال سنگ بود. خروج پول حقیقی خیلی زیاد بود. به عبارت دیگر، حقوقی ها خرید زیادی داشتند. شاخص کل 33000 واحد […]

ادامه مطلب...