گزارش بازار بورس 6 تیر

روز پر نوسانی داشتیم؛ ابتدا با عرضه زیاد شاخص منفی شد و در ادامه با افزایش تقاضا، شاخص رشد کرد نیمه دوم بازار، مجدد عرضه زیاد شد و شاخص روند نزولی گرفت نمادهای منفی بیشتر مثبت شدند قدرت خریدار نسبت به هفته قبل کمتر شده است گروه خودرو حمایت خوبی داشتند؛ صف خرید خزامیا 100 […]

ادامه مطلب...