گزارش بازار بورس 6 مهر

بازار مثبت مثبت شروع کرد و شاخص تا 6 هزار واحد رشد کرد. نکات مثبت بازار امروز، قدرت خریدار بالا و خروج پول از صندوق ها بود. نکات منفی هم خروج پول حقیقی و تعداد نمادهای منفی بود. گروه های پالایش شاخص رو مثبت کرد ولی هم وزن منفی بود. شاخص کل 700 واحد رشد […]

ادامه مطلب...