12 نماد با حد سود جذاب

یکی از راه های تعیین حد سود، توجه به مقاومت ها در تایم فریم هفتگی است. در این لیست، نمادهایی را مشاهده می کنید که در تایم فریم هفتگی بیش از 20 درصد از مقاومتشون فاصله دارند. با بررسی تایم فریم روزانه، میتوان موقعیت مناسب ورود و خروج از این نمادها را تعیین کرد و […]

ادامه مطلب...