تحلیل وضعیت بازار سرمایه 6 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ آذر ۱۴۰۱

بازار مثل روز قبل متعادل و ضعیف بود. شاخص کل منفی و شاخص هم وزن مثبت بود. در ادامه خودرو و خساپا مثبت شدند و جو بازار بهتر شد. نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و شاخص کل برگشت شد. چون بازار ابتدا منفی و بعد مثبت شد، الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. در پی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ آبان ۱۴۰۱

انتظار بازار اصلاحی را داشتیم. بازار هم با عرضه شروع کرد. قدرت فروشنده بالا بود و نمادهای منفی هم زیاد بودند ولی نیمه دوم بازار برگشت. شاخص سازها حمایت داشتند و نمادهای کوچک تر تقاضای بیشتر. به این ترتیب شاخص هم وزن هم درصد رشد بیشتری داشتند. در کل تحرک خاصی در بازار مشاهده نشد […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۶ تیر

بازار خیلی بدی بود؛ قدرت خریدار خیلی کم بود. شاخص روند نزولی داشت و نمادهای منفی خیلی زیاد بودند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. گروه غذا جز منفی ترینها و سیمان و دارو مثبت ترینها بودند. ارزش معاملات هم خیلی کم بود. پیشبینی بازار روز بعد ۲۸ تیر روند معاملات امروز، شروع […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۵ تیر

بازار متعادل شروع کرد ولی بلافاصله عرضه زیاد شد. شاخص روند نزولی گرفت و الگوهای کندلی نزولی شدند. گروه دارو متاثر از اخبار صف خرید بودند. گروه بیمه هم تقاضای زیادی داشتند. ساعت پایانی بازار قدرت خریدار کمی بیشتر شد درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی کمی داشتند. پیشبینی بازار روز بعد ۲۶ تیر روند […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 27 بهمن

بازار متعادل و ضعیف شروع کرد. عرضه کمی بیشتر شد و روند شاخص نزولی شد. منفی ها خوب خرید شدند ولی شاخص زیاد افت نکرد. گروه قند، لاستیک و دارو جز بیشترین رشد ها در صنایع بودند. قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند. شاخص کل 800 واحد افت کرد. (1282 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 2 بهمن

بازار مثبت شروع کرد ولی نتوانست ادامه دهد. شتران صف خرید سنگین شد ولی صف خرید شپنا عرضه شد. غیر از پالایشی ها، فلزات و دارو هم وضعیت خوبی داشتند. شاخص کل مثبت شد ولی شاخص هم وزن منفی بسته شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. شاخص کل 2400 واحد رشد کرد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 آذر

طبق انتظار بازار نسبتا متعادل شروع کرد ولی نیمه دوم عرضه زیاد شد. صندوقهای درآمد ثابت خروج پول حقیقی داشتند. گروه بانک امروز تقاضای زیادی داشتند. گروه های دارو و سرمایه گذاری نیز وضعیت بهتری داشتند. شاخص کل 6840 واحد افت داشت. (1357 هزار واحد). شاخص هم وزن 1680 واحد افت کرد (372 واحد هزار […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 19 مهر

طبق پیش بینی، بازار با وضعیت متعادلی شروع کرد و کمی مثبت شد. نیمه دوم بازار با عرضه بیشتر و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد. متاسفانه امروز هم درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. الگوهای نزولی و نمادهای زیرقیمت پایانی زیاد شدند. گروه هایی شیمیایی، دارویی و غذایی وضعیت بهتری داشتند. شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 7 مهر

بازار مثبت مثبت شروع کرد و خوب ادامه داد. الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت با قدرت خریدار خوب. صندوقها خروج پول حقیقی داشتند. گروه شیمیایی رشد خیلی خوبی داشتند ولی دارو وضعیت خوبی نداشت. ارزش صفهای خرید بیش از صفهای  فروش شد. شاخص کل 11500 واحد رشد کرد. (1437 هزار واحد). ارزش معاملات تقریبا 7 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 22 شهریور

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد ولی بهتر از دیروز!! گروه خودرو و دارو و زراعت وضعیت بهتری داشتند. قدرت خریدار خوب و الگوهای صعودی بیشتر بودند. نیمه دوم مجدد نمادهای منفی بیشتر شدند. دقایق پایانی حجم معاملات افزایش یافت. شاخص کل 14 هزار واحد افت کرد. (1475 هزار واحد). ارزش معاملات نزدیک 7 همت. […]

ادامه مطلب...