گزارش بازار بورس 28 آذر

بازار بعد از تلاش ضعیف و ناموفق، روند نزولی پیدا کرد. نمادهای منفی بیش از 500 نماد شدند. شاخص گروه کاشی بیشتر رشد را داشت. منفی ترین شاخص هم مربوط به گروه خودرو بود. رافزا پول هوشمند قابل توجهی داشت. شاخص کل 13800 واحد افت کرد و به 1291 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن […]

ادامه مطلب...