گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار مثبت شروع کرد و شاخص رشد خوبی داشت. ولی نیمه دوم عرضه بیشتر شد و طبیعتا الگوهای نزولی افزایش یافتند و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند. ارزش صفهای خرید بیشتر بود و در نهایت بازار متعادل بسته شد. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار متعادل شروع کرد و در پی انتشار اخبار مثبت شد و با پیشتازی شیمیایی ها و پالایشی ها جو بازار مثبت و بیش از ۶۰۰ نماد مثبت بسته شد. الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر محسوسی ندارد. مهمترین نماد […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ شهریورماه ۱۴۰۲

وضعیت بازار طبق انتظار متعادل بود. بازار با تردید شروع کرد ولی با افزایش حمایت در شاخص سازها خصوصا بانکی ها جو بازار بهتر شد و شاخص هم رشد کرد. حرکت شاخص باعث افزایش الگوهای‌کندلی‌صعودی شد. برآیند معاملات ورود پول حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر محسوسی ندارد. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار مثبت بود ولی طبق انتظار توزیع نمادها متعادل بود. با اینکه نمادهای مثبت زیاد بود نمادهای زیر قیمت پایانی هم زیاد بود. قدرت خریدار بالا بود ولی چون عرضه هم بالا بود الگوهای نزولی بیشتر بودند. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات کمتر از دیروز و بیشتر از میانگین هفته قبل بود. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ شهریورماه ۱۴۰۲

روند صعودی ادامه داشت و شاخص با قدرت وارد کانال ۲ میلیون واحد شد. شاخص رشد خوبی کرد و طبیعتا نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی افزایش یافتند. نمادهای زیادی به مقاومت رسیده‌اند که سبب افزایش عرضه شد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات به ۱۰ همت رسید که خیلی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۴ شهریورماه ۱۴۰۲

تقاضا امروز هم تداوم داشت و نزدیک ۷۰۰ نماد مثبت شدند و نزدیک ۶۰۰ نماد بالاتر از قیمت پایانی معامله شدند. شاخص به سادگی اولین مقاومت را پشت سر گذاشت. ارزش صف های خرید دو برابر فروش شد. برآیند معاملات، ورود ‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات ۵ همت شد […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار بود. متعادل شروع کرد و نیمه دوم مثبت شد و شاخص با شیب تندی رشد کرد. در ابتدا نمادهای منفی زیاد بودند ولی در نهایت نزدیک ۶۰۰ نماد مثبت شدند. در نتیجه الگوهای‌صعودی خیلی زیادی شکل گرفت. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی جزیی داشتند که […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مثبت بود و بعد از رشد ۱۱ هزار واحدی به آستانه کانال ۲ میلیون واحد رسید ولی نیمه دوم عرضه بیشتر شد و شاخص کمی عقب نشست. نمادهای زیر قیمت پایانی و الگوهای نزولی زیاد شدند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات تغییر چشم گیری […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مثبت بود و نیمه دوم تقاضا بیشتر هم شد. ۶۰۰ نماد مثبت و نمادهای زیادی بالاتر از قیمت پایانی بودند. قدرت خریدار بالا و ارزش صف های خرید بیشتر از فروش بود. برآیند معاملات، ورودپول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی کم نظیری داشتند.  ارزش معاملات بهتر از هفته قبل […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار مسیر صعود را ادامه داد و با ۶۰۰ نماد مثبت وارد کانال ۲۲۰۰ هزار واحد شد. با ورود شاخص به کانال 2200 زهرا واحد، عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شد. با افزایش عرضه، الگوهای نزولی زیاد شدند. برآیند معاملات خروج‌پول‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی قابل […]

ادامه مطلب...