وضعیت بازار بورس ۶ مهر

بازار خوب شروع کرد و خوب ادامه داد. مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت. مثبت ترین گروه خودرو و پالایش بودند و منفی ترین گروه ارتباطات بود. ارزش معاملات رشدی نداشت. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند که معمولا  چهارشنبه ها همینطور است. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ مهر روند معاملات […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۴ مهر

بازار منفی شروع کرد ولی به دلیل محدودیت بازارگردان در ثبت سفارش فروش بازار مثبت شد. الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. نمادهای صف فروش بیشتر از صف خرید بودند. ارزش معاملات خیلی کم بود. انتظار داریم در روزهای مثبت ارزش معاملات افزایش پیدا کند تا روند صعودی ادامه پیدا کند. درآمد ثابت ها ورود پول […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۲ شهریور

بازار مثبت ولی ضعیف شروع کرد. با صف خرید شدن خودرویی ها جو بازار بهتر شد. نمادهای مثبت و الگوهای مثبت بیشتر شدند. مثبتترین گروه خودرو و منفی ترین محصولات چوبی بود. درآمد ثابت ها ابتدا ورود و در نهایت خروج پول حقیقی را ثبت کردند. ارزش معاملات کمی بهتر از دیروز و ناکافی بود. […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۵ شهریور

طبق انتظار بازار مثبت بود ولی نتوانست قوی ادامه دهد. حمل و نقل و فرکاب رشد خوبی داشتند. نیمه دوم نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند. الگوهای کندلی نزولی زیادی شکل گرفت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات بیشتر از هفته های اخیر شد. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۶ شهریور […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲ شهریور

•بازار شروع متعادل و مثبتی داشت. •حمل و نقل، انبوه سازی و پالایش تقاضا و رشد خوبی داشت. •بیش از ۵۰۰ نماد مثبت معامله شدند. •در بیش از ۲۰۰ نماد رد پای ورود پول هوشمند دیده می شود. •بازار مجموعا ورود پول حقیقی داشت. •درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 22 مرداد

بازار تحت تاثیر اخبار برجام خیلی خوب شروع کرد. گروه بانک و خودرو تقاضای خیلی زیادی داشتند. شاخص گروه حمل و نقل بیشترین رشد را داشت. الگوهای صعودی کندلی زیای شکل گرفت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. ارزش معاملات حدود ۴ همت و دو برابر هفته قبل!! پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 18 مرداد

بازار متعادل و ضعیف بود. تقاضا در بانک و خودرو زیاد بود که در ادامه کاهش یافت. بازگشایی فولاد شاخص را رشد داد. نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و قدرت فروشنده غلبه داشت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات هنوز ناکافی. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد 19 مرداد روند معاملات […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۱ مرداد

بازار متعادل و ضعیف شروع کرد. نیمه دوم بازار بهتر ادامه پیدا کرد. اخبار مثبت نمادهای خودرو و خساپا را مثبت کرد. شاخص گروه کاشی مثبت ترین و حمل و نقل منفی ترین بود. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی ناچیز است!!!!! پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۲ مرداد روند […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 29 تیر

وضعیت بازار بورس 29 تیر متعادل بود و نمادهای مثبت بیشتر بودند. امروز هم در غیبت شاخص سازها ارزش معاملات خیلی پایین بود. گروه های غذا و انبوه سازی تقاضا و رشد بیشتری داشتند. الگوهای کندلی صعودی متعددی شکل گرفت. کلیت بازار ورود پول حقیقی داشت. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۲ تیر

بازار بهتر از انتظار شروع کرد و به لطف پالایشی ها شاخص در ده دقیقه ۵ هزار واحد رشد کرد. بعد از پالایش، خودرو و زراعت تقاضا و رشد بیشتری داشتند. نیمه دوم عرضه و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود. پیشبینی […]

ادامه مطلب...