وضعیت بازار بورس ۵ مرداد

طبق انتظار بازار متعادل بود. گروه غذایی و خودرو رشد بیشتری داشتند. مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت. الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. نمادهایی که زیر قیمت پایانی معامله میشدند بیشتر شد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۸ مرداد روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 16 تیر

شروع بازار با عرضه همراه بود که با تقاضای زیاد پاسخ داده شد شاخص 3 هزار واحد رشد کرد ولی نیمه دوم عرضه شدت گرفت امروز هم نمادهای کوچکتر و جامانده بازار رشد بیشتری دارند. قدرت خریدار افزایشی بود و منفی ها خوب خرید می شدند. در مجموع بازار، ورود پول حقیقی داشتیم. نسبت ارزش […]

ادامه مطلب...