وضعیت بازار بورس ۹ مهر

خلاف انتظار بازار منفی شروع کرد. مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت. مثبت ترین گروه ماشین آلات و بیمه بودند و منفی ترین گروه وسایل ارتباطی بود. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. طبق روال همه شنبه ها. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۰ مهر روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲ مهر

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. بیش از ۶۰۰ نماد منفی و قدرت فروشنده غلبه زیادی داشت. شاخص هیچ گروهی مثبت نبود. درآمدثابتها ورود پول حقیقی و مجموع بازار هم خروج پول حقیقی داشت. ارزش معاملات کمی بیشتر از هفته قبل بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۴ مهر   روند معاملات امروز، شروع […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۳۰ شهریور

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. بیش از ۵۰۰ نماد منفی و قدرت فروشنده بیشتر بود. مثبتترین گروه مالی و منفی ترین ذغال سنگ بود. طبق روال هر چهارشنبه درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم و بازار بی رمق بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲ مهر روند معاملات امروز، شروع […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۹ شهریور

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. شاخص هم وزن ابتدا مثبت بود ولی نیمه دوم روند نزولی تشدید شد. مثبتترین گروه حمل و نقل و منفی ترین ذغال سنگ بود. خروج پول حقیقی کمتر از دیروز بود. ارزش معاملات خیلی کم و بازار بی رمق بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۳۰ شهریور روند […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۸ شهریور

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. علیرغم کمی تلاش ولی روند بازار برنگشت و بازار منفی تر شد. الگوهای صعودی زیاد بودند ولی در ادامه کاهش پیدا کردند. مثبتترین گروه ذغال سنگ و منفی ترین ماشین آلات بود. مجموع بازار خروج پول حقیقی داشت. درآمد ثابت ها خروج پول اندکی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۷ شهریور

بازار منفی و شاخص اکیدا نزولی بود. قدرت فروشنده به شکل کم سابقه ای بیشتر از خریدار بود. مثبتترین گروه ذغال سنگ و منفی ترین ارتباطات بود. شاخص گروه بیمه و زراعت هم مثبت بود. مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت. درآمد ثابت ها طبق روال معمول شنبه ها خروج پول حقیقی را ثبت […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۹ شهریور

طبق انتظار بازار کاملا منفی بود. شاخص کانال ۱۴۰۰ هزار واحد را از دست داد. مثبتترین گروه منسوجات و منفی ترین حمل و نقل بود. بیش از ۵۰۰ نماد منفی و قدرت فروشنده در بازار بیشتر بود. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۰ شهریور روند معاملات امروز، […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۶ شهریور

مثل روزهای قبل نمادهای شاخص ساز منفی تر بودند. مثبتترین گروه ارتباطات و منفی ترین کانه فلزی بود. علیرغم الگوهای کندلی نزولی زیاد قدرت خریدار بشتر بود. نمادهای با خروج پول هوشمند دو برابر ورود پول هوشمند بودند. طبق روال چهارشنبه ها درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۵ شهریور

بازار وضعیت بلا تکلیفی دارد و هر نمادی راهی پیش گرفته. عرضه در شاخص سازها بیشتر بود که منجر به افت شاخص کل کل شد و نمادهای کوچکتر مثبت بودند. مثبتترین گروه محصولات چوبی و منفی ترین حمل و نقل بود. نمادهای با خروج پول هوشمند بیشتر بودند ولی نمادهای زیادی هم ورود پول هوشمند […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۲ شهریور

بازار تحت تاثیر اخبار برجام با عرضه همراه بود. بیش از ۵۰۰ نماد منفی بودند و قدرت فروشنده غالب بود. بیش از ۲۰۰ نماد مشکوک به خروج پول هوشمند هستند. منفی ترین های امروز گروه حمل و نقل و خودرو بودند. بیشترین ورود پول حقیقی هم مربوط به صندوق های درآمد ثابت بود. درآمد ثابت […]

ادامه مطلب...