گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳

ریسک سیستماتیک باعث شد بازار با عرضه شدید شروع شود و روند نزولی شاخص تا انتهای بازار تداوم داشته باشد. شاخص بیش از 50 هزار واحد افت کرد و بیش از 700 نماد منفی شدند. طبیعتا الگوهای کندلی نزولی به وفور در نمودارها دیده میشود و هیچ الگوی مثبتی در بازار دیده نشد. تنها نکته […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازار منفی شروع شد هر چند شاخص لحظاتی مثبت هم شد ولی به مرور عرضه بیشتر شد و شاخص کل و هم وزن افت زیادی کردند. با منفی شدن بیش از ۶۰۰ نماد الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت. هر چند بازار منفی بود ولی تعداد نمادهای صف فروش زیاد نبود و نمادهای صف خرید نسبت […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

انتظار داشتیم بازار وضعیت بهتری داشته باشد و متعادل دنبال شود ولی عرضه بیشتر از روزهای قبل بود و با منفی شدن بیش از ۵۰۰ نماد، شاخص کل و هم وزن افت کردند و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان میدهد در حالی که صندوق های درآمد […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲

هر چند بازار متعادل شروع کرد ولی عرضه به مرور بیشتر شد و شاخص نزولی و منفی شد. این منفی شدن باعث افزایش الگوهای نزولی در بازار شد و ارزش صف های فروش افزایش یافت. بازار ابتدا ورود پول حقیقی داشت ولی در نهایت برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد، درحالی که درآمد‌ثابت‌ها […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

هر چند بازار متعادل شروع کرد ولی عرضه به مرور بیشتر شد و بازار منفی شد. این منفی شدن باعث افزایش الگوهای نزولی در بازار شد و ارزش صف های فروش افزایش یافت. با اینکه برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد، درآمد‌ثابت‌ها هم خروج پول حقیقی داشتند که نشان از خرید منفی ها […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

در گزارش دیروز اشاره شد که شاخص هم وزن شرایط اصلاحی دارد و امروز این شاخص افت کم سابقه ای را تجربه کرد. از این رو نمادهای منفی خیلی زیاد و بیش از ۶۵۰ نماد منفی بودند. نمادهای زیر قیمت پایانی هم زیاد بود ولی نیمه دوم نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافتند. برآیند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد و حتی شاخص مثبت شد ولی به مرور عرضه افزایش یافت و بیش از ۶۰۰ نماد زیر قیمت پایانی رفتند. هرچند ساعت پایانی کمی تقاضا افزایش یافت ولی بیش از ۵۰۰ نماد منفی بسته شدند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد و از طرفی درآمد‌ثابت‌ها ورود پول […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازار در ادامه عرضه های دیروز منفی شروع کرد ولی به شدت دیروز منفی نبود. گزارش های پالایشی ها نگرانی ها را کم کرد و تقاضا در ابزار افزایش یافت. نمادهای بالاتر از قیمت پایانی به مرور بیشتر شد. در نتیجه الگوهای کندلی صعودی افزایش یافتند. در کل شاخص هم وزن درصد افت بیشتری داشت […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد و نمادهای منفی و زیر قیمت پایانی بیشتر از ۵۰۰ نماد بودند. امید داشتیم که بازار به حمایت امروز شاخص عکس العمل نشان دهد. با اینکه نیمه دوم نمادهای بالای قیمت پایانی کمی افزایش یافت ولی شاخص برنگشت و بازار تغییر محسوسی نداشت. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲

بازار متعادل شروع کرد ولی نیمه دوم کمی عرضه بیشتر شد و بازار منفی تر شد ولی ارزش معاملات چندان بالا نبود و شاهد هیجان فروش نبودیم. نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و الگوهای نزولی به شدت افزایش یافت. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد که رقمی کمتر از دیروز بود. درآمد‌ثابت‌ها […]

ادامه مطلب...