گزارش وضعیت بازار بورس در ۴ مهرماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار منفی بود ولی عرضه شدید نبود. نمادهای منفی و زیر قیمت پایانی زیاد بودند ولی شاخص هم وزن مثبت بود و قدرت خریدار هم کم نبود. با اینکه بازار منفی بود ولی الگوهای صعودی خیلی زیاد بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ مهرماه ۱۴۰۲

بازار امروز تکلیف خود را مشخص کرد و مسیر اصلاح قیمتی را پیش گرفت. نزدیک ۶۰۰ نماد منفی شدند و الگوهای نزولی خیلی زیادی شکل گرفت. فروشنده ها دست برتر بودند و قدرت خریدار کم بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی قابل توجهی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمی بیشتر […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار از ابتدا با عرضه محدود شروع کرد و شاخص منفی شد. شاخص افت زیادی نداشت و عرضه شدید نبود. با این حال الگوهای صعودی و صف های خرید بیشتر بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی نداشتند. ارزش معاملات خیلی کم و در کانال ۳ همت بود. مهمترین […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲

همانطور که در گزارش هفته قبل اشاره شده بود وضعیت بازار ریسک دارد. امروز هم بازار با عرضه شروع کرد و به مرور عرضه بیشتر شد تا بیش از ۶۰۰ نماد منفی شدند. الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت و نمادهای زیادی هنوز در محدوده مقاومت هستند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی زیادی را نشان میدهد. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

همانطور که انتظار داشتیم بازار متعادل شروع کرد ولی با صف فروش شدن خودرو عرضه در کل بازار بیشتر شد و افت شاخص شدیدتر شد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات در کانال ۳ همت قرار دارد!!! مهمترین نماد امروز نماد بکام واگرایی مثبت به همراه پول هوشمند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار منفی بود. بیش از ۶۰۰ نماد منفی بودند. الگوهای نزولی و قدرت فروشنده بالا بود. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. نمادهای زیادی در ناحیه حمایتی هستند.درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات کمتر از هفته قبل بود و به کانال ۳ همت رسید!!! مهمترین نماد امروز نماد کنور بیشترین سرانه خرید […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۴ مردادماه ۱۴۰۲

طبق انتظار بازار منفی بود. با صف فروش شدن خودرو نمادهای منفی بیش از ۶۰۰ نماد شدند ولی این صف به سرعت جمع شد و با برگشت خودرو بازار کمی متعادل تر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافتند ولی شاخص برنگشت. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی جزیی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲

بازار مثل قبل منفی و با فشار فروش شروع کرد. شاخص به سادگی کانال ۲ میلیون واحد رو از دست داد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی زیادی را نشان میدهد. ساعت پایانی تقاضا به شدت افزایش یافت و نمادهای بیشتر از قیمت پایانی خیلی زیاد شد. الگوهای صعودی شکل گرفت و قدرت خریدار بیشتر شد. درآمد‌ثابت‌ها خروج […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲

بازار با امید شروع کرد و تلاش خوبی داشت ولی حرکت شاخص نا تمام ماند و بعد از رشد ۲ هزار واحدی شاخص نزولی شد. برخلاف شاخص کل، هم وزن مثبت بود و مثبت بسته شد. نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شد. با افزایش عرضه، الگوهای نزولی زیاد شدند. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

عرضه‌های روز گذشته تداوم داشت و شاخص به سرعت ۲۰ هزار واحد افت کرد. بیش از ۵۰۰ نماد منفی و زیر قیمت پایانی معامله شدند. نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش یافت ولی شاخص برنگشت. تعداد و ارزش صف های خرید افزایش یافت و الگوهای صعودی شکل گرفت. برآیند […]

ادامه مطلب...