گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

بازار با احتیاط شروع کرد و شاخص کل کمی منفی شد ولی افزایش تقاضا، شاخص کل را مثل شاخص هم وزن مثبت کرد. البته این هیجان خرید چندان قوی نبود. شاخص زیاد مثبت نشد و نیمه دوم روند شاخص برگشت و نمادهای زیر قمیت پایانی زیاد شدند. ورود پول به درآمد ثابت ها نشان از […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

برای امروز توقع زیادی از بازار نداشیم و ارزش معاملات پایین هم نشانه این بی انگیزگی است. هر چند ابتدا نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد بودند نیمه دوم بازار بهتر شد و شاخص برگشت. هر چند شاخص مثبت نشد ولی نمادهای بالاتر از قیمت پایانی خیلی زیاد شد. رفتار امروز معامله گران نشان میدهد تحلیل […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

با اینکه انتظار بازار منفی را داشتیم ولی بازار خیلی امیدور شروع کرد و تا اخر وقت تقاضا افزایشی بود. دقایق پایانی نمادهای شپنا و شستاجمع شدند که میتواند احتمال خبر باشد. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را از بازار نشان میدهد در حالی که صندوق های درآمد ثابت بر خلاف روال چهارشنبه ها خروج پول […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲

بازار بلاتکلیف بود. هم وزن مثبت و شاخص کل منفی ولی درصد تغییر هر دو شاخص ناچیز بود. نمادها هم به نسبت مثبت یا منفی بودن متعادل بودند. با اینکه تعداد صف های خرید بیشتر بود ولی ارزش آنها کمتر از صف فروش بود. از طرفی علیرغم متعادل بودن بازار، الگوهای صعودی زیاد بودند و […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲

وضعیت بازار بورس به خوبی که انتظار داشتیم نبود. کیفیت معاملات دیروز نشان میداد که امروز وضعیت بازار بهتر باشد ولی بازار با عرضه شروع کرد و نمادهای زیادی منفی بودند. ولی به مرور تقاضا بیشتر شد و وضعیت بازار متعادل تر شد. شاخص سازها رنج میزدند ولی در نهایت افت شاخص بیشتر از هم […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

هر چند شاخص هم وزن مثبت بود و نمادهای زیادی مثبت معامله می شدند ولی شاخص کل رشد زیادی نداشت. نیمه دوم هم به مرور شاخص افت کرد ولی نیم ساعت آخر بازار شاخص ساز ها رنج زدند و شاخص کل را هم رشد دادند. الگوهای صعودی و صف های خرید بیشتر بودند. هر چند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲

در بازار امروز نمادهای مثبت زیاد بودند ولی نمادها توان فاصله گرفتن از قیمت پایانی را نداشتند. شاخص رشد زیادی نکرد و ارزش معاملات هم خیلی کم بود که نشانه خوبی برای روز مثبت بازار نیست. الگوهای صعودی بیشتر بودند و بازار امیدوار بود. نیمه دوم نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیشتر شدند. با اینکه […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲

بازار امیدوار شروع کرد و شاخص ۲ هزار واحد مثبت شد ولی با افزایش عرضه روند شاخص برگشت و شاخص کل و شاخص هم وزن هر دو منفی بسته شدند. البته افت زیادی نداشتند. با افزایش نمادهای زیر قیمت پایانی، الگوهای نزولی بیشتر شدند. این برگشت باعث افزایش الگوهای نزولی شد، با این حال تعداد […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲

انتظار مثبت بودن بازار را داشتیم. بازار امیدوار شروع کرد و نمادهای کوچکتر هم بیشتر مورد توجه بازار بودند و شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت. نیمه دوم بازار توان ادامه راه را نداشت و مسیر رفته را برگشت. با اینکه نمادهای مثبت بیشتر بودند ولی نمادهای با قیمت پایین تر از قیمت پایانی افزایش […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار بود حتی شاخص برای لحظاتی مثبت هم شد ولی در نهایت شاخص منفی بسته شد در حالی که شاخص هم وزن مثبت بود. البته شاخص زیاد هم افت نداشت و نیم ساعت پایانی با حمایت از شاخص سازها برگشت. دقایق پایانی نمادهای مثبت کمی افزایش داشتند. ولی نمادهای زیادی منفی بسته […]

ادامه مطلب...