گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ مهرماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار بود ولی راهی به جایی نبرد!!!! ابتدا نمادهای مثبت زیاد بودند ولی نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای منفی بیشتر شدند. با اینکه بازار منفی بود ولی الگوهای صعودی خیلی زیاد بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند که برای روز چهارشنبه […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ مهرماه ۱۴۰۲

بازار متعادل بود. نه پای پیش رفتن داشت و نه دل برگشتن. شاخص البته مثبت شروع کرد ولی به آرامی منفی شد. شاخص افت زیادی نداشت و عرضه شدید نبود. با این حال الگوهای صعودی و صف های خرید بیشتر بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی نداشتند. ارزش […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار متعادل بود و شاخص در ابتدا ۳ هزار واحد مثبت و در نهایت منفی بسته شد. الگوهای نزولی بیشتر بودند و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی کمی بیشتر بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها به روال چهارشنبه‌هاورود پول حقیقی نداشتند. ارزش معاملات بیشتر از دیروز ولی کمتر از ۵ همت! […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار متعادل و نوسانی و سردرگم بود. شاخص دوبار مثبت شد ولی در نهایت منفی بسته شد. تعداد و ارزش صفهای خرید بیشتر از فروش بود.نمادهایی که در ناحیه حمایتی قرار دارند افزایش یافته است. برآیند معاملات خروج پول حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات امروز هم افت داشت […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲

بازار منفی ولی بهتر از انتظار بود و تلاش خوبی برای تغییر روند داشت. شاخص برگشت ولی موفق نبود. ابتدا نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیشتر بودند ولی نیمه دوم عرضه تشدید شد و نمادهای منفی بیشتر شدند. قدرت خریدار و الگوهای صعودی زیاد بودند. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲

همانطور که انتظار داشتیم بازار متعادل بود. ابتدا شاخص منفی شد ولی بلافاصله، در پی حمایت از پالایشی ها، تقاضا در بازار افزایش پیدا کرد و شاخص مثبت شد. جو بازار مثبت شد و نمادهای مثبت و الگوهای صعودی هم افزایش پیدا کردند ولی در نهایت بازار متعادل بسته شد. برآیند معاملات ورود پول حقیقی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ شهریورماه ۱۴۰۲

وضعیت بازار طبق انتظار متعادل بود. هر چند برای نوسان های هیجانی هم دیده می‌شد.در نهایت نمادهای منفی بیشتر شدند. ارزش صف های خرید بیشتر از فروش بود. برآیند معاملات خروج پول حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات بیشتر از میانگین هفته قبل بود. مهمترین نماد امروز نماد وسپه امروز […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲

بازار منفی ولی بهتر از انتظار بود. با بازگشایی نماد خودرو وضعیت بازار را بهتر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی افزایش پیدا کرد و الگوهای صعودی هم زیاد شد. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمتر از هفته قبل بود و به کانال ۳ همت رسید!!! […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲

بازار بهتر از انتظار شروع کرد و شاخص مثبت شد ولی بلافاصله عرضه غلبه کرد و شاخص نزولی شد. با اینکه بازار منفی شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند ولی الگوهای صعودی بیشتر از نزولی بودند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات تغییر چشم گیری نداشت. […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲

شاخص مثبت بود ولی بازار متعادل بود. در واقع نیمه دوم عرضه بیشتر شد و نمادهای زیادی زیر قیمت پایانی بسته شدند. برآیند معاملات، خروج‌پول‌‌حقیقی جزیی را نشان میدهد. درآمد‌ثابت‌ها خروج پول حقیقی داشتند.  ارزش معاملات تغییر چشم گیری نداشت. مهمترین نماد امروز نماد وساپا تابلو خوبی دارد هر چند در مواجهه با مقاومت مهم […]

ادامه مطلب...