وضعیت بازار بورس ۲۳ شهریور

بازار مثبت ولی باز هم ضعیف شروع کرد. به مرور عرضه زیاد شد و شاخص کل منفی شد. مثبتترین گروه تامین و منفی ترین ارتباطات بود. مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت. درآمد ثابت ها طبق روال چهارشنبه ها ورود پول حقیقی را ثبت کردند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۷ شهریور روند معاملات […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۵ مرداد

بازار مثبت ولی ضعیف شروع کرد. گروه های بانک و خودرو خیلی حمایت داشتند که نیمه دوم آنها هم عرضه شدند. شاخص گروه ارتباطات و رادیویی بیشترین رشد را داشت. الگوهای نزولی کندلی زیای شکل گرفت. شاخص هم وزن مثبت بسته شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۴ مرداد

بازار ابتدا ضعیف شروع شد ولی در ادامه تحت تاثیر اخبار مثبت شد. ابتدا قدرت فروشنده زیاد بود ولی به مرور قدرت خریدار بیشتر شد. شاخص گروه خودرو و ارتباطات بیشترین رشد را داشت. الگوهای صعودی کندلی زیای شکل گرفت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۵ مرداد […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۳ مرداد

•بازار مثبت و ضعیف شروع کرد. •روند شاخص نزولی شد و منفی بسته شد. •ابتدا قدرت فروشنده زیاد بود ولی به مرور قدرت خریدار بیشتر شد. •شاخص گروه خودرو و حمل و نقل بیشترین رشد را داشت. •الگوهای نزولی کندلی زیای شکل گرفت. •درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. • پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۸ مرداد

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد. شاخص سازها شاخص کل را ۵ هزار واحد رشد دادند ولی شاخص هم وزن منفی بود. به مرور جو بازار منفی تر شد و شاخص کل هم منفی شد. بیش از ۵۰۰ نماد زیر قیمت پایانی معامله شدند. الگوهای کندلی نزولی هم خیلی زیاد شدند. درآمد ثابت ها ورود […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 4 مرداد

طبق انتظار نمادهای منفی زیاد بودند ولی شاخص سازها حمایت داشتند. شاخص مثبت شروع کرد در حالی که هم وزن منفی بود. گروه حمل و نقل و پالایش وضعیت بهتری داشتند. بیش از ۳۰۰ نماد در ناحیه حمایتی معامله می شوند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱ مرداد

مطابق انتظار بازار مثبت شروع کرد. نمادهایی که زیر قیمت پایانی معامله می شدند زیاد شدند. الگوهای کندلی نزولی متعددی شکل گرفت. گروه بانک و شیمیایی تقاضا و رشد بیشتری داشتند. خودرو و خساپا دقایق پایانی بازگشایی ضعیفی داشتند. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲ مرداد […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۱ تیر

بازار منفی شروع کرد و با حمایت در شاخص ساز ها روند شاخص برگشت ولی مثبت نشد. گروه خودرو بیشترین تقاضا و بیمه و غذا بیشترین عرضه را داشتند. الگوهای صعودی کندلی زیاد بودند ولی عموم نمادها منفی و زیر قیمت پایانی معامله شدند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات خیلی […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 12 تیر

شاخص بعد از افت هزار واحدی برگشت و مثبت شد. شاخص هم وزن از ابتدای بازار مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بفجر و نوری روی شاخص داشتند. بعد از گروه تامین، گروه سیمان هم رشد زیادی داشت. الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. یشبینی بازار روز بعد […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 8 تیر

بازار طبق انتظار متعادل بود. شاخص کل منفی شد وعلیرغم تغییر روند مثبت نشد. گروه تامین برق تقاضا و رشد زیادی داشتند. نمادهای بفجر و مبین از این گروه تاثیر مثبت زیادی روی شاخص داشتند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. یشبینی بازار روز بعد 11 تیر روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد […]

ادامه مطلب...