فیلتر فروش سهامدار عمده

وقتی یک سهامدار، بیش از یک درصد از سهام شرکتی را داشته باشد، و اقدام فروش سهم کند، در فیلتر فروش سهامداران عمده قرار میگیرد. بررسی تحرکات سهامداران عمده برای تحلیل گران اهمیت ویژه ای دارد. هر گونه تغییر در سهامداران عمده و یا فروش سهام آنها در این لیست نمایش داده می شود. این […]

ادامه مطلب...

فیلتر خرید سهامدار عمده

وقتی یک سهامدار بیش از یک درصد از سهام شرکتی را داشته باشد، در فیلتر سهامداران عمده قرار میگیرد. بررسی تحرکات سهامداران عمده برای تحلیل گران اهمیت ویژه ای دارد. هر گونه تغییر در سهامداران عمده و یا اضافه کردن سهام آنها در این لیست نمایش داده می شود. این لیست بر اساس میزان سهامی […]

ادامه مطلب...