وضعیت بازار بورس در روز 12 تیر

شاخص بعد از افت هزار واحدی برگشت و مثبت شد. شاخص هم وزن از ابتدای بازار مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بفجر و نوری روی شاخص داشتند. بعد از گروه تامین، گروه سیمان هم رشد زیادی داشت. الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. یشبینی بازار روز بعد […]

ادامه مطلب...