گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ آبان ۱۴۰۱

تقاضای خرید روز چهارشنبه ادامه پیدا نکرد و بازار با عرضه و قدرت فروشنده شروع کرد.الگوهای کندلی نزولی زیادی شکل گرفت و شاخص ساز ها باعث افت شدی دشاخص شدند. تقریبا تمام بازار منفی بود و  فقط شاخص گروه های سیمان و رایانه مثبت بودند. ساعت پایانی کمی تقاضا و قدرت خریدار و نمادهای بالاتر […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۶ تیر

بازار خیلی بدی بود؛ قدرت خریدار خیلی کم بود. شاخص روند نزولی داشت و نمادهای منفی خیلی زیاد بودند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. گروه غذا جز منفی ترینها و سیمان و دارو مثبت ترینها بودند. ارزش معاملات هم خیلی کم بود. پیشبینی بازار روز بعد ۲۸ تیر روند معاملات امروز، شروع […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 18 تیر

بازار متعادل شروع کرد ولی منفی شد. شاخص هم وزن از ابتدا منفی بود. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. گروه های تامین و سیمان مثبت ترین گروه ها بودند. ارزش معاملات خیلی خیلی کم. شاخص از کانال ۱۵۰۰ هزار واحد خارج شد. پیشبینی بازار روز بعد 20 تیر روند معاملات امروز، شروع بازار […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 12 تیر

شاخص بعد از افت هزار واحدی برگشت و مثبت شد. شاخص هم وزن از ابتدای بازار مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بفجر و نوری روی شاخص داشتند. بعد از گروه تامین، گروه سیمان هم رشد زیادی داشت. الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. یشبینی بازار روز بعد […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 23 خرداد

بازار بیش از انتظار مثبت شد. شاخص در نیم ساعت بیش از ۲۰ هزار واحد رشد کرد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. شاخص گروه خودرو فلزات و سیمان بیشترین رشد را داشتند. ارزش معاملات بیشتر از روز قبل بود. پیش بینی روند بازار 24 خرداد روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 21 خرداد

وضعیت بازار بورس در روز 21 خرداد، طبق انتظار متعادل همراه با عرضه بود. گروه بیمه و سیمان تقاضا و رشد بیشتری داشتند. نیمه دوم بازار کمی تقاضا بیشتر شد و شاخص تغییر روند داد و موفق با ادامه صعود نشد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم و ناکافی!!! پیش […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 18 خرداد

وضعیت بازار بورس 18 خرداد طبق انتظار متعادل بود. نیمه دوم بازار تقاضا و رشد شاخص بیشتر شد. شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت. گروه حمل و نقل و سیمان تقاضا و رشد بیشتری داشتند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم و ناکافی!!! پیش بینی روند بازار 21 خرداد روند […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 17 خرداد

بازار بهتر از انتظار شروع کرد و شاخص ساعت ۱۰ مثبت شد. شاخص رشد زیادی نداشت و عرضه غلبه کرد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. گروههای سیمان و پالایش تقاضای زیاد و رشد بیشتری داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود!!! پیش بینی روند بازار 18 خرداد روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 خرداد

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص کمی رشد کرد ولی توانی نداشت. قدرت خریدار در صندوق ها بالا بود. نسبت سفارشات خرید و قدرت خریدار زیاد ولی الگوهای نزولی و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر بودند. گروه قند و شکر و کانی های غیر فلزی تقاضای زیادی داشتند. زراعت و سیمان هم بیشترین عرضه را […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 29 فروردین

بازار خیلی خوب شروع کرد و در ابتدای نیمه دوم بازار، شاخص وارد کانال 1500 هزار واحد شد. درآمد ثابت ها خروج پول خیلی زیادی داشتند. شاخص گروه های حمل و نقل، سیمان و شیمیایی حمایت زیادی داشتند و بانک و خودرو ضعیف بودند. ساعت پایانی عرضه شدت گرفت و نمادهای زیر قیمت پایانی خیلی […]

ادامه مطلب...