گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۲ آذر ۱۴۰۱

بازار امروز طبق تحلیلی که داشتیم متعادل بود. ابتدا کمی هیجان خرید داشتیم ولی کمی بعد عرضه بیشتر شد و نمادهای زیر قیمت پایانی زیاد شدند و شاخص کل منفی شد. بازگشایی فولاد شاخص را مثبت کرد. قدرت خریدار هم ابتدای بازار کم بود ولی به مرور افزایش پیدار کرد ولی خروج پول حقیقی از […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۹ آذر ۱۴۰۱

بازار مثبت شروع شد ولی نه چندان قوی. امروز هم نمادهای کوچکتر بازار تقاضا داشتند و شاخص هم وزن رشد بیشتری نسبت به شاخص کل داشت. نیمه دوم بازار عرضه ها بیشتر شد و روند شاخص کل کمی برگشت و نمادهای زیر قیمت پایانی افزایش یافت. طبیعتا الگوهای کندلی نزولی زیادی هم شکل گرفت. نکته […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ آذر ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار متعادل بود و مثل روزهای قبل نمادهای کوچکتر و شاخص هم وزن رشد بیشتری داشتند. حمایت در پالایشی ها شاخص را رشد داد. در ادامه قدرت خریدار، نمادهای مثبت زیاد شدند و الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت و ارزش صف های خرید بیش از ۴۰۰ میلیارد و دو برابر ارزش صف […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ آذر ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص کل بلافاصله هزار واحد رشد کرد ولی متوقف شد. با شدت گرفتن عرضه در گروه خودرو بازار هم کمی منفی شد. در ادامه، گروه پالایش به عنوان ناجی بازار فعال شد. حمایت از گروه پالایش شاخص را رشد داد. ساعت پایانی جو بازار بهتر شد و نمادهای مثبت بیشتر […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۶ آذر ۱۴۰۱

بازار مثل روز قبل متعادل و ضعیف بود. شاخص کل منفی و شاخص هم وزن مثبت بود. در ادامه خودرو و خساپا مثبت شدند و جو بازار بهتر شد. نیمه دوم تقاضا بیشتر شد و شاخص کل برگشت شد. چون بازار ابتدا منفی و بعد مثبت شد، الگوهای کندلی صعودی زیادی شکل گرفت. در پی […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۵ آذر ۱۴۰۱

همانطور که انتظار میرفت، بازار متعادل بود. گروه خودرو تلاش کوچکی کرد ولی جو بازار همراهی نکرد. شاخص که ابتدا مثبت بود با افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار منفی شد. معمولا روزهایی که بازار از مثبت به منفی میرسد، الگوهای کندلی نزولی هم خیلی زیاد می شوند. امروز هم این الگوها زیاد بودند […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲ آذر ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد و علیرغم تلاش گروه های خودرو و بانک رشد چشم گیری نداشتیم. نیمه دوم عرضه ها بیشتر شد و روند شاخص کل برگشت. البته امروز هم شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت و نمادهای کوچکتر پر تقاضاتر بودند. درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند که برای روز چهارشنبه رقم زیادی نبود. نکته […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱ آذر ۱۴۰۱

بازار متعادل و با قدرت فروشنده شروع کرد ولی شاخص هم وزن از ابتدا مثبت بود. در ادامه جو بازار مثبت شد و نمادها مثبت زیاد شدند. ساعت پایانی یکباره نماد خساپا صف خرید شد و در گروه خودرو تقاضا شدت گرفت. الگوهای کندلی صعودی زیادی هم شکل گرفتند و روند شاخص برگشت و هم […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳۰ آبان ۱۴۰۱

بازار متعادل ولی با ترس خریدار شروع کرد و در ادامه جو بازار مثبت شد و نمادها مثبت زیاد شدند. شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت و نمادهای کوچکتر پیشتاز بازار بودند. اما این روند ادامه پیدا نکرد و شاخص نتوانست از مقاومت 1415 هزار واحد عبور کند. در نیمه دوم بازار، عرضه شدت گرفت […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۹ آبان ۱۴۰۱

بازار خیلی بهتر از انتظار بود و شاخص در ربع ساعت ۵ هزار واحد رشد کرد. در کل امروز نمادهای کوچکتر بازار رشد کردند و شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت. الگوهای صعودی کندلی و قدرت خریدار خیلی خوب بود هر چند ساعت پایانی کمی نمادهای زیر قیمت پایانی افزایش یافتند. نیمه دوم بازار رشد […]

ادامه مطلب...