گزارش بازار بورس 6 تیر

روز پر نوسانی داشتیم؛ ابتدا با عرضه زیاد شاخص منفی شد و در ادامه با افزایش تقاضا، شاخص رشد کرد نیمه دوم بازار، مجدد عرضه زیاد شد و شاخص روند نزولی گرفت نمادهای منفی بیشتر مثبت شدند قدرت خریدار نسبت به هفته قبل کمتر شده است گروه خودرو حمایت خوبی داشتند؛ صف خرید خزامیا 100 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 10 خرداد

در مواجهه با مقاومت 1150، عرضه زیادی داشتیم نکته مثبت، تلاش برای غلبه بر عرضه بود که باعث نوسان قیمت شد شاخص کل با 11 هزار واحد افت به 1145 رسید شاخص هم وزن بیش از 2500 واحد منفی شد نمادهای مثبت بیش از 100 نماد بود ارزش معاملات بیش از 5000 میلیارد؛ مشابه روز […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 26 اردیبهشت

بازار مثبت شروع کرد شاخص به آرامی 2 هزار واحد مثبت شد خودرو صف خرید سنگین و بقیه شاخص ساز ها منفی شدند روند شاخص نزولی شد  و منفی بسته شد صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد خروج پول حقیقی قابل توجه بود ارزش معاملات بیش از 4000 میلیارد بود […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس 12 اردیبهشت

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5.5 هزار میلیارد وبملت تنها شاخص ساز مثبت بود وتجارت وبصادر هم حمایت داشتند شاخص کل 13 هزار واحد منفی شد نمادهای مثبت کمی بیشتر از دیروز صف خرید فقط 16 نماد فیلتر پول هوشمند فیلتر حجم مشکوک فیلتر ورود پول حقیقی

ادامه مطلب...

روند بازار بورس چهارشنبه اول اردیبهشت

نیمه اول بازار بورس امروز چهارشنبه اول اردیبهشت، روند بازار بورس، طبق انتظار منفی شروع شد ابتدا عرضه زیاد نبود ولی به مرور شاخص سازها صف فروش شدند گروه فلزات و بانک حمایت بیشتری داشتند گروه خودرو و پالایش خوب نبودند نیمه دوم بازار بورس روند نزولی ادامه پیدا کرد شاخص 12 هزار واحد منفی […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس دوشنبه 30 فروردین

نیمه اول بازار طبق انتظار بازار منفی شروع شد و روند شاخص بورس نزولی را ادامه داد. شاخص بلافاصله 8 هزار واحد منفی شد نمادهای مثبت کمی بیشتر از دیروز بودند نمادهای شستا، وبملت، فولاد و فملی حمایت داشتند نیمه دوم بازار از ساعت 11:30 حمایت ها بیشتر شد فولاد و فملی و وبملت مثبت […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس سه شنبه 24 فروردین

نیمه اول بازار طبق انتظار روند بازار بورس مثبت باز شد شاخص بلافاصله 8 هزار واحد مثبت شد نمادهای خساپا و وتجارت به زحمت مثبت شدند نمادهای منفی بیشتر از مثبت ولی کمتر از دیروز شستا تاپیکو فولاد شپنا صف خرید شدند نیمه دوم بازار نیمه دوم عرضه بیشتر شد قیمت ها نوسان کرد و […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس دوشنبه 23 فروردین

نیمه اول بازار بازار بورس منفی باز شد ولی با هیجان تقاضا روند مثبت داشت صف فروش ماندن خساپا و وتجارت، امیدها رو ناامید کرد شاخص کل نزدیک 4 هزار واحد منفی شد قدرت فروشنده در مجموع بازار غلبه داشت وبملت فولاد شستا شاخص سازها مثبت بودند نیمه دوم بازار نیمه دوم حمایت ها بیشتر […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس چهارشنبه 18 فروردین

نیمه اول بازار بازار منفی باز شد گروه فلزات و پالایش حمایت کمی داشتند ولی کافی نبود به مرور عرضه بیشتر شد شاخص کل بلافصله 4 هزار واحد منفی شد نیمه دوم بازار فملی حمایت داشت ولی در نهایت صف فروش شد و بیشترین ارزش معاملات امروز بود خروج پول حقیقی قابل توجه نمادهای منفی […]

ادامه مطلب...

روند بازار بورس سه شنبه 17 فروردین

نیمه اول بازار انتظار داشتیم بازار متعادل باز بشه و به ارامی مثبت بشه ولی بازار کاملا هیجانی و مثبت باز شد بلافاصله عرضه شدت گرفت خساپا صف فروش شد و بقیه بازار را با خود همراه کرد شاخص بعد از رشد 4 هزار واحدی، روند نزولی گرفت نیمه دوم بازار بازار نیمه دوم منفی […]

ادامه مطلب...