گزارش بازار بورس 12 آبان

بازار مثبت شروع کرد و طبیعتا با تردید. خودرو بلافاصله صف خرید شد تا به بازار امید بدهد. نمادهای مثبت به مرور بیشتر شدند. نزدیک 600 نماد مثبت شدند. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی و در کلیت بازار ورود پول حقیقی. فولاد و شپدیس ببیشترین تاثیر مثبت را در شاخص داشتند. شاخص کل 22 […]

ادامه مطلب...