گزارش بازار بورس 10 بهمن

طبق انتظار بازار مثبت کرد و با نزدیک شدن شاخص به ناحیه مقاومتی، عرضه شدت گرفت. عرضه ها جمع شدند، خصوصا در شاخص سازها. صف خرید شتران نریخت و شپنا با حجم خوب دوباره صف خرید شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. نمادهای کوچک رشد زیادی نداشتند و بازار متعادل بسته شد. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 بهمن

بازار با حمایت و رشد 4 هزار واحدی شاخص شروع کرد. پالایشی ها حمایت بیشتری داشتند و زودتر صف خرید شدند. بعد از شتران شپنا، فولاد و فملی خودرو هم صف خرید شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. شاخص کل 29600 واحد رشد کرد و به 1258 هزار واحد نرسید. شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 2 بهمن

بازار مثبت شروع کرد ولی نتوانست ادامه دهد. شتران صف خرید سنگین شد ولی صف خرید شپنا عرضه شد. غیر از پالایشی ها، فلزات و دارو هم وضعیت خوبی داشتند. شاخص کل مثبت شد ولی شاخص هم وزن منفی بسته شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. شاخص کل 2400 واحد رشد کرد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 30 آذر

بازار مثبت شروع کرد و شاخص به آرامی رشد کرد. الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت. تعداد نمادهای مثبت به بیش از 500 نماد رسید. شپنا و فملی، ساعت پایانی بازار صف خرید شدند. شاخص کل 17 هزار واحد رشد کرد و به 1318 هزار واحد رسید. شاخص هم وزن 4000 واحد رشد کرد و به […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 5 مرداد

بازار مثبت تر از انتظار ما شروع کرد ولی انتظار عرضه را داشتیم شاخص از 9:30 نزولی شد و نمادهای منفی و الگوهای نزولی زیاد شدند گروه کانی های فلزی و زراعت مثبت های بازار امروز بودند بازگشایی شپنا،شتران،وبصادر،وتجارت روندنزولی شاخص را تشدید کرد خروج پول حقیقی و افت قدرت خریدار داشتیم شاخص کل 8400 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 26 تیر

بازار با هیجان خرید شروع کرد و شاخص یکباره 13 هزار واحد رشد کرد. از ساعت 10 عرضه بیشتر شد و بازار نوسانی شد. شاخص نصف راه رفته را برگشت!!! شپنا و شتران به دلیل اخبار خوب، شاخص سازهای مثبت امروز بودند که به مرور قدرت فروشنده در آنها افزایش پیدا کرد. با افت قیمتها، […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 22 تیر

انتظار شروع منفی را داشتیم، ولی بالا فاصله شاخص صعودی و مثبت شد و دوباره تا اخر بازار منفی شد از ساعت 10 بازار عرضه خیلی زیاد شد و نمادهای منفی زیاد شدند شپنا و شتران مثبت بسته شدند نماد دی بعداز 5 ماه، با مثبت 30 بازگشایی شد و شاخص را بالا برد. قدرت […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 20 تیر

طبق انتظار بازار منفی نشد ولی بهتر از انتظار پیش رفت شاخص روند کاملا صعودی را تا انتهای بازار حفظ کرد شپنا و خودرو شاخص سازهایی که بودند که مثبت 4 درصد بسته شدند نمادهای مثبت و الگوهای صعودی زیاد بودند. قدرت خریدار خوب و ورود پول حقیقی داشتیم. شاخص کل در نهایت 14500 واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 19 تیر

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد و منفی ادامه داد. نیمه دوم بازار، وضعیت بهتر بود و شیب ریزش کم شد ولی روند بر نگشت شپنا تنها شاخص سازی بود که چند بار صف فروش شد. نمادهای مثبت، نیمه دوم بیشتر شدند و الگوهای صعودی زیاد شدند. تعداد صف خرید تقریبا برابر صف فروش ولی […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 14 تیر

بازار خیلی خوب شروع کرد؛ با نمادهای مثبت زیاد. در ادامه عرضه زیاد و قیمت ها نوسانی شد ولی نیمه دوم با شدت تقاضا ادامه پیدا کرد. شاخص سازها قوی نبودند ولی شپنا و شتران رشد خوبی داشتند. قدرت خریدار افزایشی بود و منفی ها خوب خرید می شدند در مجموع بازار، ورود پول حقیقی […]

ادامه مطلب...