گزارش بازار بورس 20 مهر

بازار منفی شروع شد و در نیم ساعت شاخص 20 هزار واحد افت کرد. حمایت حقوقی ها نتوانست روند نزولی را متوقف کند. خروج پول حقیقی نزدیک به 1000 میلیارد شد. متاسفانه امروز هم درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. الگوهای نزولی و نمادهای زیرقیمت پایانی خیلی زیاد شدند. شاخص کل 38 هزار […]

ادامه مطلب...