گزارش بازار بورس 15 آبان

بازار مثبت و قوی شروع کرد. گروه بانک و خودرو تقاضای زیادی داشتند. نمادهای مثبت به مرور بیشتر شدند. نزدیک 600 نماد مثبت شدند. نمادهای صف خرید بیش از 300 نماد و با ارزش 1.5 همت رسیدند. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتند. شاخص کل 42 هزار واحد رشد داشت. (1440 هزار […]

ادامه مطلب...

فیلتر شکست مقاومت

وقتی نمودار قیمت، از قله های قبلی خود عبور می کند. شرایط برای بررسی این مورد 250 کندل آخر در نظر گرفته می شود. کاربرد وقتی قیمت از قله های فبلی خود عبور می کند، در واقع تلاش می کنند تا موج بلندتری را در پیش رو دارند

ادامه مطلب...