گزارش بازار بورس 4 آبان

بازار منفی شروع شد ولی با حمایت از شاخص ساز ها، شاخص برگشت و مثبت شد. برای دقایقی بازار متعادل شد ولی مجدد عرضه بیشتر شد. درآمد ثابت ها باز هم ورود پول حقیقی زیادی داشتند. خروج پول حقیقی زیاد و بیش از 450 نماد منفی بودند. شاخص کل نسبت به دیروز تغییری نداشت. (1384 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 3 آبان

بازار منفی شروع شد و شاخص به سرعت 14 هزار واحد افت کرد. درآمد ثابت ها باز هم ورود پول حقیقی زیادی داشتند. خروج پول حقیقی زیاد و بیش از 500 نماد منفی بودند. شاخص کل 23 هزار واحد افت کرد. (1384 هزار واحد). شاخص هم وزن 8 هزار واحد افت کرد (380 واحد هزار […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 1 آبان

بازار منفی شروع شد و شاخص به سرعت 10 هزار واحد افت کرد. درآمد ثابت ها باز هم ورود پول حقیقی زیادی داشتند. خروج پول حقیقی و الگوهای منفی زیاد بودند. شاخص کل 28 هزار واحد افت کرد. (1407 هزار واحد). شاخص هم وزن 9 هزار واحد افت کرد (388 واحد هزار واحد) ارزش معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 20 مهر

بازار منفی شروع شد و در نیم ساعت شاخص 20 هزار واحد افت کرد. حمایت حقوقی ها نتوانست روند نزولی را متوقف کند. خروج پول حقیقی نزدیک به 1000 میلیارد شد. متاسفانه امروز هم درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. الگوهای نزولی و نمادهای زیرقیمت پایانی خیلی زیاد شدند. شاخص کل 38 هزار […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 19 مهر

طبق پیش بینی، بازار با وضعیت متعادلی شروع کرد و کمی مثبت شد. نیمه دوم بازار با عرضه بیشتر و روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد. متاسفانه امروز هم درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. الگوهای نزولی و نمادهای زیرقیمت پایانی زیاد شدند. گروه هایی شیمیایی، دارویی و غذایی وضعیت بهتری داشتند. شاخص […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 28 شهریور

بازار منفی شروع کرد و تلاشش برای تعادل ناکام ماند و منفی ادامه داد. قدرت خریدار ابتدا خوب بود ولی به مرور کم شد و در مجموع بیشتر از قدرت فروشنده بود. تقریبا همه گروه ها منفی بودند. خروج پول حقیقی زیاد و الگوهای نزولی بیشتر بودند. ساعت پایانی تقاضا بیشتر شد و نمادهای بالاتر […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 27 شهریور

بازار متعادل شروع شد ولی بلافصله عرضه شدت گرفت. قدرت فروشنده خیلی بیشتر بود و الگوهای نزولی خیلی زیاد. نیمه دوم تقاضا بهتر شد و نمادهای بالاتر از قیمت پایانی بیشتر شدند. ساعت پایانی کمی عرضه بیشتر شد. تقریبا همه گروه ها منفی بودند. صندوق های درآمد ثابت ورود پول حقیقی داشتند. شاخص کل 38 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 19 خرداد

طبق انتظار ابتدای بازار حمایت هایی دیده میشد ولی در ادامه عرضه شدت گرفت و روند شاخص نزولی شد خساپا و خودرو حمایت خیلی خوبی داشتند. گروه بانک هم خوب بودند. شاخص نزدیک از 8 هزار واحد اصلاح کرد (1151 هزار واحد) نیم ساعت اخر بازار، حمایت ها بیشتر شد و نمادهای مثبت بیشتر شدند […]

ادامه مطلب...