وضعیت بازار بورس 29 تیر

وضعیت بازار بورس 29 تیر متعادل بود و نمادهای مثبت بیشتر بودند. امروز هم در غیبت شاخص سازها ارزش معاملات خیلی پایین بود. گروه های غذا و انبوه سازی تقاضا و رشد بیشتری داشتند. الگوهای کندلی صعودی متعددی شکل گرفت. کلیت بازار ورود پول حقیقی داشت. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۶ تیر

بازار خیلی بدی بود؛ قدرت خریدار خیلی کم بود. شاخص روند نزولی داشت و نمادهای منفی خیلی زیاد بودند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. گروه غذا جز منفی ترینها و سیمان و دارو مثبت ترینها بودند. ارزش معاملات هم خیلی کم بود. پیشبینی بازار روز بعد ۲۸ تیر روند معاملات امروز، شروع […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۱ تیر

بازار منفی شروع کرد و با حمایت در شاخص ساز ها روند شاخص برگشت ولی مثبت نشد. گروه خودرو بیشترین تقاضا و بیمه و غذا بیشترین عرضه را داشتند. الگوهای صعودی کندلی زیاد بودند ولی عموم نمادها منفی و زیر قیمت پایانی معامله شدند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات خیلی […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 4 تیر

شاخص سازها حال خوبی نداشتند و بازار رو خراب کردند. شاخص هم وزن مثبت بسته شد. گروه خودرو و بانک حمایت داشتند ولی جو بازار منفی بود. نمادهای زیر قیمت پایانی به ۵۰۰ نماد رسید. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. شاخص گروه غذا و خودرو بیشترین رشد را داشتند. در مورد تحرکات گروه […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در هفته 28 خرداد تا 1 تیر

وضعیت بازار بورس در هفته 28 خرداد تا 1 تیر، اصلاحی بود و شاخص فاز اصلاحی را دامه داد. هیجان فروش زیاد نبود و منفی ها خرید میشد. ولی علیرغم تلاش های پی در پی، شاخص نتوانست صعود کند و شاخص ۳۰ هزار واحد اصلاح کرد. شاخص گروه حمل و نقل تمام هفته صعودی بود. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 4 خرداد

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد و هیجانی نبود. از ابتدای بازار، شاخص هم وزن جلوتر بود. ساعت پایانی، تقاضا شدت گرفت و شاخص رشد کرد. گروه های پالایش، حمل و نقل و غذا تقاضای زیادی داشتند. شپنا بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را داشت. درآمدثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. شاخص کل 8000 واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 25 اردیبهشت

بازار با عرضه زیاد شروع شد ولی ارزش سفارشات و قدرت خریدار خوب بود. نیمه دوم با جمع شدن صف خساپا، روند شاخص برگشت. شاخص هم وزن مثبت و نمادهای مثبت بیشتر از منفی بودند. درآمدثابتها امروز هم خروج پول حقیقی داشتند. گروه های غذایی، قند و سیمان جز پر تقاضاترینها بودند. شاخص کل 5400 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 10 اردیبهشت

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص سازها عرضه زیادی داشتند ولی شاخص هم وزن رشد خوبی داشت. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. گروه پالایش و غذا تقاضای زیادی داشتند. شاخص کل 1000 واحد رشد کرد. (1522 هزار واحد) شاخص هم وزن 3500 واحد رشد کرد.(415 هزار واحد) ارزش معاملات بیش از 6 همت […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 7 اردیبهشت

بازار مثبت شروع کرد ولی با عرضه ادامه پیدا کرد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. شاخص انبوه سازی، غذا و قند بیشترین رشد را داشتند. علیرغم عرضه زیاد، نسبت سفارشات خرید و قدرت خریدار حقیقی خیلی خوب بود. به عبارت دیگر منفی ها خیلی خوب خرید میشدند. شاخص کل 1400 واحد افت کرد. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 16 آذر

بازار منفی و بدون هیجان شروع کرد. از ساعت 10 شاخص تقریبا ثابت ماند. درآمدثابتها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. بر خلاف شاخص کل، شاخص گروه غذایی رشد داشت. شاخص کل 4700 واحد افت داشت. (1337 هزار واحد). شاخص هم وزن 2600 واحد افت کرد (361 واحد هزار واحد). ارزش معاملات  بیش از 3 همت […]

ادامه مطلب...