فیلتر قویترین خریداران حقیقی

فاکتوری برای بررسی شدت تمایل سهامداران حقیقی به خرید سهم؛ محاسبه قدرت خرید به معنای میانگین خرید در هر معامله است. با تقسیم حجم معاملات تقسیم بر تعداد به قدرت در معاملات میرسیم.

ادامه مطلب...

فیلتر بالاترین نسبت خرید به فروش حقیقی

برای شناسایی قدرت در معاملات، باید به نوع معاملات حقیقی و حقوقی توجه داشته باشیم. اینکه حقیقی ها بیشتر خریدارند یا فروشنده. نشان دهنده هیجانات مثبت در سهم است. محاسبه نسبت حجم خرید شده توسط حقیقی ها تقسیم بر حجم فروخته شده توسط حقیقی ها کاربرد شناسایی حرص و ولع خریداران حقیقی برای ورود به […]

ادامه مطلب...