گزارش بازار بورس 2 شهریور

طبق انتظار، بازار مثبت شروع کرد و خیلی مثبت شروع کرد!!!!!!!!!! تعداد نمادهای مثبت بسیار زیاد و شاخص کاملا روند صعودی داشت. بازگشایی حپترو باعث منفی شدن شاخص گروه حمل و نقل شد ولی سایر نمادهای این گروه مثبت بودند. گروه ارتباطات و نساجی تنها گروه های منفی بودند با توجه به مثبت بودن بازار، […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 20 مرداد

بازار امروز هم روند خیلی خوبی داشت. امروز هم بیشترین تاثیر مثبت روی شاخص با فولاد فارس فملی بود. گروه خودرو کماکان ضعیف… بتدای نیمه دوم، کمی عرضه بیشتر شد ولی مجدد تقاضا پیشی گرفت. خروج پول حقیقی و قدرت خریدار افزایشی بود. شاخص کل  30 هزار واحد رشد کرد و به 1483 هزار واحد […]

ادامه مطلب...

حمایت حقیقی و حقوقی در ناحیه حمایتی

در این فیلتر، حمایت حقیقی و حمایت حقوقی را با نسبت سرانه خرید به میانگین ماه می سنجیم و برای کنترل ریسک از فیلتر ناحیه حمایتی استفاده می کنیم. سرانه خرید بیش از میانگین ماه فاکتوری برای بررسی روند سرانه خرید است در یکماه اخیر. این عدد باید بزرگتر از یک باشد. اگر هم خریدار […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 5 خرداد

امروز بازار مثبتی داشتیم شاخص کل نزدیک 4 هزار واحد رشد کرد شاخص هم وزن نزدیک 300 واحد مثبت نمادهای صف فروش متعدد، به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد بعد از مدت ها نمادهای مثبت، بیش از 240 نماد ارزش معاملات بیش از 3800 میلیارد و بیشتر از روز قبل شاخص سازها حمایت داشتند […]

ادامه مطلب...

فیلتر قویترین خریداران حقیقی

فاکتوری برای بررسی شدت تمایل سهامداران حقیقی به خرید سهم؛ محاسبه قدرت خرید به معنای میانگین خرید در هر معامله است. با تقسیم حجم معاملات تقسیم بر تعداد به قدرت در معاملات میرسیم.

ادامه مطلب...