نیمه اول بازار بورس دوشنبه 18اسفند 99

نیمه اول بازار بازار مثبت شروع شد شاخص ساز ها حمایت خوبی داشتند به جز خساپا و خودرو نمادهای منفی بیشتر بودند و ارزش صف های فروش قابل توجه فولاد فملی شپنا شبندر نمادهایی که شاخص رو مثبت کردند قدرت فروشنده در خساپا و خودرو قابل توجه بود نیمه دوم بازار کمی عرضه بیشتر شد […]

ادامه مطلب...