گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۸ آبان ۱۴۰۱

تقاضای خرید روز چهارشنبه ادامه پیدا نکرد و بازار با عرضه و قدرت فروشنده شروع کرد.الگوهای کندلی نزولی زیادی شکل گرفت و شاخص ساز ها باعث افت شدی دشاخص شدند. تقریبا تمام بازار منفی بود و  فقط شاخص گروه های سیمان و رایانه مثبت بودند. ساعت پایانی کمی تقاضا و قدرت خریدار و نمادهای بالاتر […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۹ مهر

خلاف انتظار بازار منفی شروع کرد. مجموع بازار خروج پول حقیقی زیادی داشت. مثبت ترین گروه ماشین آلات و بیمه بودند و منفی ترین گروه وسایل ارتباطی بود. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند. طبق روال همه شنبه ها. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۱۰ مهر روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۸ شهریور

طبق انتظار بازار منفی شروع کرد. علیرغم کمی تلاش ولی روند بازار برنگشت و بازار منفی تر شد. الگوهای صعودی زیاد بودند ولی در ادامه کاهش پیدا کردند. مثبتترین گروه ذغال سنگ و منفی ترین ماشین آلات بود. مجموع بازار خروج پول حقیقی داشت. درآمد ثابت ها خروج پول اندکی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم […]

ادامه مطلب...