وضعیت بازار بورس ۲۱ شهریور

بازار مثبت شروع کرد ولی در ادامه با غلبه عرضه نمادهای منفی زیاد شدند و شاخص کل منفی شد. ساعت پایانی کمی تقاضا بیشتر شد و شاخص کمی برگشت. مثبتترین گروه محصولات و منفی ترین کانی فلزی بود. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در هفته 28 خرداد تا 1 تیر

وضعیت بازار بورس در هفته 28 خرداد تا 1 تیر، اصلاحی بود و شاخص فاز اصلاحی را دامه داد. هیجان فروش زیاد نبود و منفی ها خرید میشد. ولی علیرغم تلاش های پی در پی، شاخص نتوانست صعود کند و شاخص ۳۰ هزار واحد اصلاح کرد. شاخص گروه حمل و نقل تمام هفته صعودی بود. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 17 شهریور

بازار مثبت شروع کرد ولی فشار عرضه، نمادهای منفی را زیاد کرد. نیمه دوم بازار، وضعیت متعادل تر بود ولی نمادهای منفی بیشتر بودند. روند شاخص نوسانی و صعودی بود و بیشتر از شاخص هم وزن رشد کرد شستا دو برابر میانگین حجم خورد و بیشترین تاثیر مثبت در شاخص را داشت. برکت بیشترین تاثیر […]

ادامه مطلب...