وضعیت بازار بورس ۲۲ شهریور

بازار مثبت ولی ضعیف شروع کرد. با صف خرید شدن خودرویی ها جو بازار بهتر شد. نمادهای مثبت و الگوهای مثبت بیشتر شدند. مثبتترین گروه خودرو و منفی ترین محصولات چوبی بود. درآمد ثابت ها ابتدا ورود و در نهایت خروج پول حقیقی را ثبت کردند. ارزش معاملات کمی بهتر از دیروز و ناکافی بود. […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۵ شهریور

بازار وضعیت بلا تکلیفی دارد و هر نمادی راهی پیش گرفته. عرضه در شاخص سازها بیشتر بود که منجر به افت شاخص کل کل شد و نمادهای کوچکتر مثبت بودند. مثبتترین گروه محصولات چوبی و منفی ترین حمل و نقل بود. نمادهای با خروج پول هوشمند بیشتر بودند ولی نمادهای زیادی هم ورود پول هوشمند […]

ادامه مطلب...