وضعیت بازار بورس ۲۵ مهر

طبق انتظار بازار منفی بود. مثبت ترین گروه زراعت و منفی ترین محصولات چوبی بود. علیرغم اینکه نمادهای منفی زیاد بودند الگوهای صعودی کم نبودند. شپنا و شبندر تقاضا زیادی داشتند با تاثیر مثبت روی شاخص. ساعت پایانی تقاضا و نمادهای مثبت بیشتر شد و شاخص برگشت. درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند. امروز هم ارزش […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۴ مهر

طبق انتظار بازار منفی بود. مثبت ترین گروه زراعت و منفی ترین محصولات چوبی بود. قدرت خریدار کم و الگوهای نزولی زیاد بودند. درآمدثابتها و مجموع بازار هم خروج پول داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۲۵ مهر روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد. […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۲ شهریور

بازار مثبت ولی ضعیف شروع کرد. با صف خرید شدن خودرویی ها جو بازار بهتر شد. نمادهای مثبت و الگوهای مثبت بیشتر شدند. مثبتترین گروه خودرو و منفی ترین محصولات چوبی بود. درآمد ثابت ها ابتدا ورود و در نهایت خروج پول حقیقی را ثبت کردند. ارزش معاملات کمی بهتر از دیروز و ناکافی بود. […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۵ شهریور

بازار وضعیت بلا تکلیفی دارد و هر نمادی راهی پیش گرفته. عرضه در شاخص سازها بیشتر بود که منجر به افت شاخص کل کل شد و نمادهای کوچکتر مثبت بودند. مثبتترین گروه محصولات چوبی و منفی ترین حمل و نقل بود. نمادهای با خروج پول هوشمند بیشتر بودند ولی نمادهای زیادی هم ورود پول هوشمند […]

ادامه مطلب...