گزارش بازار بورس 6 مهر

بازار مثبت مثبت شروع کرد و شاخص تا 6 هزار واحد رشد کرد. نکات مثبت بازار امروز، قدرت خریدار بالا و خروج پول از صندوق ها بود. نکات منفی هم خروج پول حقیقی و تعداد نمادهای منفی بود. گروه های پالایش شاخص رو مثبت کرد ولی هم وزن منفی بود. شاخص کل 700 واحد رشد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 5 تیر

بازار امروز خیلی خوب شروع کرد ولی عرضه های آخر وقت چهارشنبه قبل در شاخص ساز ها، ادامه پیدا کرد بیش از 400 نماد مثبت بودند که با زیاد شدن عرضه کمتر شدند نزدیک 100 نماد صف خرید بسته شدند از ساعت 11 روند شاخص برگشت شاخص کل 20در نهایت هزار واحد رشد کرد( 1233 […]

ادامه مطلب...

فیلتر شکست مقاومت

وقتی نمودار قیمت، از قله های قبلی خود عبور می کند. شرایط برای بررسی این مورد 250 کندل آخر در نظر گرفته می شود. کاربرد وقتی قیمت از قله های فبلی خود عبور می کند، در واقع تلاش می کنند تا موج بلندتری را در پیش رو دارند

ادامه مطلب...