فیلتر حجم مشکوک

حجم معاملات یکی از فاکتورهای تحلیل روند سهم است. وقتی یک نماد بیش از حد معمول معامله میشود، نشان از توجه بازار و سهامداران به سهم است. موقعیت نماد از نظر نزدیک بودن به حمایت و مقاومت، در تفسیر این رفتار معامله گران اهمیت ویژه ای دارد. محاسبه وقتی نماد 2 برابر میانگین حجم ماهیانه […]

ادامه مطلب...