گزارش بازار بورس 18 اردیبهشت

شاخص مثبت و جو بازار نسبتا متعادل بود. ساعت پایانی بازار مثبت تر شد. درآمدثابتها امروز هم خروج پول زیادی داشتند. نمادهایی که در ناحیه مقاومتی هستند بیشتر از حمایتی است. این مسئله باعث کمی احتیاط در بازار شده است. با عبور از این مقاومت ها سرعت رشد شاخص تسریع خواهد شد. شاخص کل 9000 […]

ادامه مطلب...