فیلتر الگوی هارامی صعودی

الگوی دو کندلی که کندل دوم صعودی و در دل کندل اول باشد. شرایط روند قبل از کندل دوم نزولی باشد کندل اول نزولی باشد کندل دوم صعودی باشد کندل دوم کوچکتر و داخل کندل اول باشد کاربرد این الگو نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است دریافت نرم افزار فلیتر هوشمند بورس دانلود کنید

ادامه مطلب...