وضعیت بازار سرمایه 20 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۲۰ آذر ۱۴۰۱

دیروز عرض شد که شاخص ممن است به حمایت ۱۳۸۰ هزار واحد عکس العمل نشان دهد. پشگشایش نشان از اوردهای حمایتی داشت و در نهایت شاخص مثبت شروع کرد و خوب ادامه داد. هر چند ابتدای راه قدرت فروشنده زیاد بود ولی به مرور جو بازار بهتر شد و قدرت خریدار هم افزایش یافت و […]

ادامه مطلب...
تحلیل وضعیت بازار سرمایه 7 آذر 1401

گزارش وضعیت بازار بورس در ۷ آذر ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص کل بلافاصله هزار واحد رشد کرد ولی متوقف شد. با شدت گرفتن عرضه در گروه خودرو بازار هم کمی منفی شد. در ادامه، گروه پالایش به عنوان ناجی بازار فعال شد. حمایت از گروه پالایش شاخص را رشد داد. ساعت پایانی جو بازار بهتر شد و نمادهای مثبت بیشتر […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۸ آبان ۱۴۰۱

طبق انتظار بازار با عرضه شروع کرد ولی یکباره با حمایت از شاخص ساز ها شاخص برگشت و جو بازار مثبت شد. در ادامه شاخص هم وزن هم رشد کرد ولی در نهایت در نیم ساعت پایانی کمی عرضه بیشتر شد و بازار متعادل بسته شد. طبق روال چهارشنبه ها درآمد ثابت ها ورود پول […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۱۶ آبان ۱۴۰۱

هیجان خرید امروز هم ادامه داشت و بازار بسیار مثبت بود طوری که نزدیک ۷۰۰ نماد مثبت معامله می شدند و شاخص هم وزن رشد بی سابقه ای را تجربه کرد. ورود پول حقیقی، خروج پول از درآمد ثابت ها و ارزش معاملات نزدیک 7 همت از مهمترین رویدادهای بازار امروز 16 آبان بودند. مواجهه […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۸ آبان ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد ولی عرضه در نمادهای کوچک زیاد بود. شاخص هم وزن منفی و شاخص کل مثبت و صعودی بود. نیمه دوم بازار بهتر شد هم قدرت خریدار افزایش پیدا کرد و هم نمادهای مثبت بیشتر شدند. الگوهای کندلی صعودی زیادی هم شکل گرفت. گروه پالایش و فلزات بیشتری رشد و تاثیر را […]

ادامه مطلب...

گزارش وضعیت بازار بورس در ۳ آبان ۱۴۰۱

بازار متعادل شروع کرد ولی منفی ادامه داد. شبندر امروز هم مثبت بود و تاثیر مثبت روی شاخص داشت. شاخص پالایش و ذغال سنگ مثبت بود. قدرت خریدار زیاد بود ولی ۶۰۰ نماد منفی بسته شدند. درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۴ آبان روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲۶ مهر

بازار وضعیت خوبی داشت و طبق انتظار تقاضا بیشتر شد. مثبت ترین گروه ذغال سنگ و منفی ترین کانی فلزی بود. شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت و شاخص کل در نیمه دوم بازار نزولی شد. امروز هم گروه پالایش شاخص را رشد دادند. درآمدثابتها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات ناچیز است و نگران […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۱۶ مهر

طبق انتظار بازار خوب شروع شد. شاخص در یکساعت ۴ هزار واحد رشد کرد. نیمه دوم عرضه بیشتر شد و شاخص کمی افت کرد. مثبت ترین گروه پالایش بود و منفی ترین ذغال سنگ بود. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی بسیار زیادی داشتند. ارزش معاملات بهتر از هفته قبل بود. پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۶ مهر

بازار خوب شروع کرد و خوب ادامه داد. مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت. مثبت ترین گروه خودرو و پالایش بودند و منفی ترین گروه ارتباطات بود. ارزش معاملات رشدی نداشت. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند که معمولا  چهارشنبه ها همینطور است. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ مهر روند معاملات […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲ شهریور

•بازار شروع متعادل و مثبتی داشت. •حمل و نقل، انبوه سازی و پالایش تقاضا و رشد خوبی داشت. •بیش از ۵۰۰ نماد مثبت معامله شدند. •در بیش از ۲۰۰ نماد رد پای ورود پول هوشمند دیده می شود. •بازار مجموعا ورود پول حقیقی داشت. •درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...