وضعیت بازار بورس ۶ مهر

بازار خوب شروع کرد و خوب ادامه داد. مجموع بازار ورود پول حقیقی داشت. مثبت ترین گروه خودرو و پالایش بودند و منفی ترین گروه ارتباطات بود. ارزش معاملات رشدی نداشت. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند که معمولا  چهارشنبه ها همینطور است. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد ۹ مهر روند معاملات […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس ۲ شهریور

•بازار شروع متعادل و مثبتی داشت. •حمل و نقل، انبوه سازی و پالایش تقاضا و رشد خوبی داشت. •بیش از ۵۰۰ نماد مثبت معامله شدند. •در بیش از ۲۰۰ نماد رد پای ورود پول هوشمند دیده می شود. •بازار مجموعا ورود پول حقیقی داشت. •درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس 4 مرداد

طبق انتظار نمادهای منفی زیاد بودند ولی شاخص سازها حمایت داشتند. شاخص مثبت شروع کرد در حالی که هم وزن منفی بود. گروه حمل و نقل و پالایش وضعیت بهتری داشتند. بیش از ۳۰۰ نماد در ناحیه حمایتی معامله می شوند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. پیشبینی وضعیت بازار بورس روز بعد […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز ۲۲ تیر

بازار بهتر از انتظار شروع کرد و به لطف پالایشی ها شاخص در ده دقیقه ۵ هزار واحد رشد کرد. بعد از پالایش، خودرو و زراعت تقاضا و رشد بیشتری داشتند. نیمه دوم عرضه و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر شدند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود. پیشبینی […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 22 خرداد

بازار طبق انتظار متعادل شروع کرد. با حمایت زیاد در پالایشی ها جو بازار هم مثبت شد. شاخص زراعت و فلزات جز بیشترین رشد ها بودند. ابتدا شاخص کل و بعد شاخص هم وزن مثبت شد. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند. ارزش معاملات کمی بیشتر از روز قبل بود. پیش بینی روند بازار […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 17 خرداد

بازار بهتر از انتظار شروع کرد و شاخص ساعت ۱۰ مثبت شد. شاخص رشد زیادی نداشت و عرضه غلبه کرد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند. گروههای سیمان و پالایش تقاضای زیاد و رشد بیشتری داشتند. ارزش معاملات خیلی کم بود!!! پیش بینی روند بازار 18 خرداد روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 4 خرداد

طبق انتظار بازار متعادل شروع کرد و هیجانی نبود. از ابتدای بازار، شاخص هم وزن جلوتر بود. ساعت پایانی، تقاضا شدت گرفت و شاخص رشد کرد. گروه های پالایش، حمل و نقل و غذا تقاضای زیادی داشتند. شپنا بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص را داشت. درآمدثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. شاخص کل 8000 واحد […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 31 اردیبهشت

بازار با عرضه شروع کرد و مطابق انتظار با افزایش تقاضا و تعادل در بازار ادامه پیدا کرد ولی تغییر روندی در شاخص رخ نداد. نمادهای بالاتر از قیمت پایانی، در نیمه بازار بیشتر شدند ولی ساعت پایانی محدد عرضه زیاد شد. فولاد و کچاد، پارس، نوری و تاپیکو بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 28 اردیبهشت

طبق انتظار بازار با عرضه زیاد شروع کرد. حمایت در شاخص سازها بد نبود. خاصه خساپا و خودرو که مثبت شروع کردند. گروه پالایش بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. درآمدثابتها ورود پول حقیقی داشتند. شاخص کل 11000 واحد افت کرد. (1594 هزار واحد) شاخص هم وزن 5100 واحد افت کرد.(442 هزار واحد) ارزش […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 17 اردیبهشت

بازار مثبت و بهتر از انتظار بود. شاخص ارتباطات، پالایش و لاستیک بیشترین رشد را داشتند. درآمد ثابت ها خروج پول خیلی زیادی داشتند. الگوهای نزولی زیاد بودند و در این شرایط بازار که نمادها در تلاش برای عبور از مقاومتها هستند، طبیعی است. شاخص کل 1400 واحد رشد کرد. (1543 هزار واحد) شاخص هم […]

ادامه مطلب...