بیشتر دارندگان کاردانو، پالیگان و شیبا اینو در ضرر هستند

داده‌های جدید نشان می‌دهد که بیشتر دارندگان توکن‌های کاردانو، شیبا اینو و پالیگان، به خاطر روند نزولی ادامه‌دار اخیر، همچنان در ضرر هستند.بر اساس آمار رسمی، ۸۱ درصد از دارندگان کاردانو، ۵۱ درصد از سرمایه‌گذاران پالیگان و ۵۰ درصد از خریداران شیبا اینو در ضرر هستند.۱۲ درصد از خریداران کاردانو، ۳۷ درصد از دارندگان پالیگان […]

ادامه مطلب...