وضعیت بازار بورس ۹ شهریور

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص کل اندکی منفی و شاخص هم وزن همان حدود مثبت. بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه خودرو و فلزات بود. گروه خودرو تقاضای زیادی داشت و شاخص کانی غیر فلزی رشد بیشتری داشت. قدرت خریدار خوب بود و نمادهای مثبت بیشتر بودند. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 خرداد

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص کمی رشد کرد ولی توانی نداشت. قدرت خریدار در صندوق ها بالا بود. نسبت سفارشات خرید و قدرت خریدار زیاد ولی الگوهای نزولی و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر بودند. گروه قند و شکر و کانی های غیر فلزی تقاضای زیادی داشتند. زراعت و سیمان هم بیشترین عرضه را […]

ادامه مطلب...