روند بازار بورس یکشنبه 29 فروردین

امروز تحرک خاصی نداشتیم و روند بازار بورس یک دست صف فروش بود!!!!!!😞😞😞 صف های فروش 500 نماد بیش از 6 هزار میلیارد شد!!!! 😱😱ارزش معاملات کمتر از 2 هزار میلیارد!😡 شاخص کل بیش از 9 هزار واحد افت کرد🤬 نمادهایی که امروز رنج مثبت داشتند و کندل صعودی خوبی ساختند: ساراب فایرا شساخت کگهر […]

ادامه مطلب...