وضعیت بازار بورس در روز ۱۴ تیر

طبق انتظار بازار متعادل بود. نمادهای زیر قیمت پایانی کمی بیشتر شدند. شاخص سازها حمایت شدند و شاخص را رشد دادند. گروه قند و شکر تقاضا و رشد خوبی داشتند. درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی اندکی داشتند. ارزش معاملات بهتر از دیروز بود. یشبینی بازار روز بعد ۱۵ تیر روند معاملات امروز، شروع بازار […]

ادامه مطلب...

وضعیت بازار بورس در روز 29 خرداد

بازار امروز هم شروع خوبی داشت و مثبت شد ولی نیمه دوم منفی شد. مثبتهای امروز را نمادهای کوچکتر بازار ساختند و شاخص سازها از ابتدای درگیر عرضه بودند. شاخص هم وزن در نهایت مثبت بسته شد. گروه تامین و قند رشد بیشتری داشتند. پیشبینی بازار فردا 30 خرداد روند معاملات امروز، شروع بازار روز […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 9 خرداد

طبق انتظار بازار متعادل بود. شاخص کمی رشد کرد ولی توانی نداشت. قدرت خریدار در صندوق ها بالا بود. نسبت سفارشات خرید و قدرت خریدار زیاد ولی الگوهای نزولی و نمادهای زیر قیمت پایانی بیشتر بودند. گروه قند و شکر و کانی های غیر فلزی تقاضای زیادی داشتند. زراعت و سیمان هم بیشترین عرضه را […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 25 اردیبهشت

بازار با عرضه زیاد شروع شد ولی ارزش سفارشات و قدرت خریدار خوب بود. نیمه دوم با جمع شدن صف خساپا، روند شاخص برگشت. شاخص هم وزن مثبت و نمادهای مثبت بیشتر از منفی بودند. درآمدثابتها امروز هم خروج پول حقیقی داشتند. گروه های غذایی، قند و سیمان جز پر تقاضاترینها بودند. شاخص کل 5400 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 12 اردیبهشت

طبق انتظار بازار متعادل و نسبتا مثبتی داشتیم. امروز هم نمادهای کوچک حمایت زیادی داشتند. شاخص قند و پالایش  بیشترین رشد را داشتند. شاخص کل 5500 واحد رشد کرد. (1528 هزار واحد) شاخص هم وزن 3400 واحد رشد کرد.(422 هزار واحد) ارزش معاملات بیشتر از 5 همت. پیش بینی روند بازار 17 اردیبهشت روند معاملات […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 11 اردیبهشت

بازار بهتر از انتظار بود. نمادهای کوچک حمایت زیادی داشتند. بازگشایی شبریز، شاخص کل را رشد داد. شاخص حمل و نقل و قند و پالایش و بانک بیشترین رشد را داشتند. شاخص کل 3000 واحد رشد کرد. (1525 هزار واحد) شاخص هم وزن 4000 واحد رشد کرد.(419 هزار واحد) ارزش معاملات نزدیک 7 همت. پیش […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 7 اردیبهشت

بازار مثبت شروع کرد ولی با عرضه ادامه پیدا کرد. درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند. شاخص انبوه سازی، غذا و قند بیشترین رشد را داشتند. علیرغم عرضه زیاد، نسبت سفارشات خرید و قدرت خریدار حقیقی خیلی خوب بود. به عبارت دیگر منفی ها خیلی خوب خرید میشدند. شاخص کل 1400 واحد افت کرد. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 27 بهمن

بازار متعادل و ضعیف شروع کرد. عرضه کمی بیشتر شد و روند شاخص نزولی شد. منفی ها خوب خرید شدند ولی شاخص زیاد افت نکرد. گروه قند، لاستیک و دارو جز بیشترین رشد ها در صنایع بودند. قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند. شاخص کل 800 واحد افت کرد. (1282 […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 25 بهمن

برخلاف انتظار بازار مثبت شروع کرد. طبق روال این مدت، شاخص قدرت پیش روی نداشت. گروه فلزات، خودرو و قند بیشترین رشد را داشتند. قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند. گرچه تقاضا زیاد نبود، عرضه هم شدید نبود. فروشنده ها کم انگیزه شدند.  شاخص کل 7 هزار واحد رشد کرد. […]

ادامه مطلب...

گزارش بازار بورس 11 دی

بازار پر عرضه شروع شد. صف فروش شدن نماد خودرو روند نزولی را تشدید کرد. نیمه دوم با تقاضای بیشتر شروع شد ولی مجدد عرضه غلبه کرد. گروه های قند و حمل و نقل از گروه های پر تقاضا بودند. شاخص کل 1800 واحد افت کرد و به 1378 هزار واحد نرسید. شاخص هم وزن […]

ادامه مطلب...