فیلتر الگوی کندلی کیکر صعودی

الگوی دو کندلی، که کندل دوم صعودی و با بالاتر از کندل قبل قرار داشته باشد. شرایط روند سهم نزولی باشد کندل اولی نزولی باشد کندل دوم صعودی باشد بدنه کندل دوم هیچ همپوشانی با کندل اول نداشته باشد بدنه کندل دو بالا تر از بدنه کندل اول باشد کاربرد نتیجه تغییر ناگهانی تصمیم خریداران […]

ادامه مطلب...