دسترسی به سابقه معاملات

آموزش دسترسی به سابقه معاملات

در این ویدیو نحوه دسترسی به سابقه معاملات در نرم افزار فیلتر هوشمند بورس آموزش داده می‌شود.

Posted in اطلاعات نماد, راهنما.