فیلتر الگوی کندلی کیکر نزولی

الگوی دو کندلی، که کندل دوم نزولی و با پائین تز از کندل قبل قرار داشته باشد.

شرایط

روند سهم صعودی باشد

کندل اولی صعودی باشد

کندل دوم نزولی باشد

بدنه کندل دوم هیچ همپوشانی با کندل اول نداشته باشد

بدنه کندل دو پائین تر از بدنه کندل اول باشد

کاربرد

نتیجه تغییر ناگهانی تصمیم خریداران و نشانه تغییر روند صعودی به نزولی است.

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.