فیلتر الگوی کندل پوششی صعودی

3.8/5 - (6 امتیاز)
در انتهای روند نزولی و ترکیب دو کندل آخر، به گونه ای که کندل دوم صعودی باشد و بدنه کندل دوم همه بدنه کندل اول را بپوشاند.

شرایط

نماد در دو روز قبل روند نزولی داشته باشد

کندل امروز صعودی باشد و قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت اولین معامله باشد

بدنه آخرین کندل، کل بدنه کندل قبل از خود را پوشش داده باشد

کاربرد

از این الگو برای شناسایی تغییر روند نزولی به صعودی استفاده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.