فیلتر بیشترین حجم معاملات

در این لیست نمادهایی که بیشترین برگه سم در آنها معامله شده نمایش داده می شوند. این لیست به ترتیب بیشتر به کمتر نمایش داده می شود.

Posted in راهنما, فیلترساده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.