فیلتر تقاطع میانگین متحرک 10 و 20 نزولی

تقاطع میانگین متحرک ها نشان دهنده تغییر روند است.

شرایط

امروز میانگین متحرک 20 بالاتر از 10 باشد

روز قبل میانگین متحرک 20 پائین تر از 10 بوده باشد

کاربرد

شناسایی تثبیت روند نزولی

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.