فیلتر تقاطع میانگین متحرک 50 و 20 صعودی

تقاطع میانگین متحرک ها نشان دهنده تغییر روند است.

شرایط

امروز میانگین متحرک 20 بالاتر از 50 باشد

روز قبل میانگین متحرک 20 پائین تر از 50 بوده باشد

کاربرد

شناسایی تثبیت روند صعودی

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.