فیلتر خرید سهامدار عمده

وقتی یک سهامدار بیش از یک درصد از سهام شرکتی را داشته باشد، در فیلتر سهامداران عمده قرار میگیرد. بررسی تحرکات سهامداران عمده برای تحلیل گران اهمیت ویژه ای دارد.

هر گونه تغییر در سهامداران عمده و یا اضافه کردن سهام آنها در این لیست نمایش داده می شود.

این لیست بر اساس میزان سهامی که اضافه شده است، از بیشتر به کمتر چیده می شود.

مشاهده این فیلتر در نرم افزار فیلتر هوشمند بورس

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.