فیلتر نوسان گیری یک

در این فیلتر فاکتور های نقدشوندگی، تثبیت قیمت پایانی و اختلاف آخرین قیمت از منفی 3 درصد کمتر از پایانی در نظر گرفته شده است. اگر نماد 50 درصد میانگین حجم خود معامله شده باشد، احتمالا نوسان شدید قیمت پایانی کمتر خواهد بود.

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.