فیلتر واگرایی معمولی مثبت

فیلتر واگرایی معمولی مثبت، نمادهایی را فیلتر می کند که دره ها در نمودار قیمت کاهشی و در اندیکاتور افزایشی باشد.

فیلتر واگرایی معمولی مثبت

شرایط واگرایی معمولی مثبت

در روند نمودار قیمت، دره ها روند کاهشی داشته باشند.

در روند اندیکاتور RSI، دره ها روند افزایشی داشته باشند.

کاربرد

واگرایی مثبت می تواند نشانه تغییر روند نزولی به صعودی باشد.

مشاهده فیلتر واگرایی معمولی مثبت در نرم اقزار فیلتر هوشمند بورس

Posted in راهنما, فیلتر پیشرفته.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.